Poskusno delo

Želite zaposliti delavca, a niste prepričani, če njegovo znanje in strokovnost ustrezata potrebam vašega podjetja? V tem primeru priporočamo, da sklenete pogodbo o zaposlitvi s poskusnim delom.

Zakon o delovnih razmerjih namreč omogoča, da se delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita o poskusnem delu. Skladno z zakonom lahko poskusno delo traja največ šest mesecev. Določila nekaterih kolektivnih pogodb dejavnosti lahko opredeljujejo tudi drugačno dolžino poskusnega dela glede na razvrstitev delovnega mesta v tarifni razred, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi. V pogodbi o zaposlitvi se opredeli tudi komisija, ki spremlja delo delavca v času poskusnega dela.

Delodajalec je dolžan določiti tudi način spremljanja in ocenjevanja poskusnega dela ter z njim seznaniti delavca pred nastopom dela. Če delodajalec tekom trajanja ali ob poteku poskusnega dela ugotovi, da delavec poskusnega dela ni opravil uspešno, lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi. Zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je odpovedni rok sedem (7) dni, delavec pa je upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Tudi delavec lahko v času poskusnega dela redno odpove pogodbo o zaposlitvi s 7-dnevnim odpovednim rokom.

Načina odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela s strani delodajalca zakon sicer ne opredeljuje, a v izogib nejasnostim priporočamo, da pred odpovedjo delavca seznanite z oceno poskusnega dela in šele nato podate odpoved. Predlagamo tudi, da imate za delovno mesto, na katerem zaposlujete novega sodelavca, pripravljen program dela, v katerem določite: mentorja, ki delavca uvaja v delovni proces in na katerega se delavec lahko obrne v primeru vprašanj, delo in znanje, ki ga mora osvojiti delavec tekom trajanja poskusnega dela, kompetence, potrebne za opravljanje dela na delovnem mestu, ki ga zaseda.

Če ste npr. zaposlili novega sodelavca za nedoločen čas s poskusnim delom do šest mesecev, ima ta delavec v primeru neuspešno opravljenega poskusnega dela, pravico do 7-dnevnega odpovednega roka, nima pa pravice do odpravnine ob odpovedi, saj je bil pri delodajalcu zaposlen manj kot eno leto. Delavec se lahko v tem primeru prijavi tudi v evidenco brezposelnih oseb in pridobi denarno nadomestilo, v kolikor izpolnjuje tudi druge pogoje, ki jih določa zakon s področja urejanja trga dela.

Metka Lešnik
Pravna svetovalka