Delovni koledar

Približuje se konec koledarskega leta, ko mora delodajalec določiti letni razpored delovnega časa

Približuje se konec koledarskega (oziroma poslovnega) leta, ko mora delodajalec, skladno Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1; UL RS, št. 21/2013) določiti letni razpored delovnega časa (to je pripraviti delovni koledar). Z delovnim koledarjem delodajalec opredeli, kateri dnevi v letu so delovni in kateri ne, na katere praznike in dela proste dni pripada zaposlenim nadomestilo plače, kdaj je plačilni dan, kdaj je morebitni kolektivni dopust … Z delovnim koledarjem delodajalec obvešča zaposlene o razporeditvi delovnega časa, da si lahko vsak zaposleni organizira čas, uskladi svoje poklicno in zasebno življenje ter načrtuje lastne aktivnosti.
Delodajalec mora o letnem razporedu delovnega časa obvestiti delavce. To lahko naredi tako, da delovne koledarje natisne in jih izroči vsem zaposlenim, lahko ga objavi na oglasnih deskah ali pa ga posreduje po e-pošti; odvisno od načina, ki ga sicer uporablja za obveščanje zaposlenih. Delodajalec mora o letnem razporedu obvestiti tudi sindikate pri delodajalcu.

Metka Lešnik
Pravna svetovalka