Kako pogosto moramo svoje zaposlene pošiljati na zdravniške preglede?

Delodajalec je svojim zaposlenim skladno s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev dolžan zagotoviti predhodni zdravstveni pregled in nato periodične zdravstvene preglede, kar zapiše v izjavo o varnosti po napotkih strokovnjaka s področja medicine dela, ki določi vrsto, obseg, vsebino in roke usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov. Predhodni preventivni zdravstveni pregled je potrebno opraviti:

pred prvo zaposlitvijo ali po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev.

Z usmerjenim obdobnim preventivnim zdravstvenim pregledom se v določenih obdobjih ocenjuje zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, zaradi vpliva kritičnih dejavnikov tveganja v tem obdobju, določenih z izjavo o varnosti z oceno tveganja delodajalca.

Nejc Juhart
Svetovalec za poklicno zdravje in varnost