Menu

Odlok o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih

6. 4. 2020

Zaradi obsežnega širjenja virusa SARS-CoV-2 in razglasitve epidemije COVID-19 se je v Republiki Sloveniji povečala potreba po biocidnih proizvodih iz vrste proizvodov 1 in 2 za osebno razkuževanje in razkuževanje površin na osnovi etanola, še posebej v zdravstvenih in drugih ustanovah. Teh potreb ni mogoče zadovoljiti z biocidnimi proizvodi z etanolom, ki izpolnjujejo zahteve iz Uredbe 528/2012/EU, saj so proizvodne zmogljivosti proizvajalcev, ki so vključeni na seznam iz 95. člena navedene uredbe, zasedene.

Zaradi ustrezne oskrbe na območju Republike Slovenije s sredstvi za razkuževanje se z Odlokom o uporabi etanola v dezinfekcijskih sredstvih, s pričetkom veljavnosti z dne 1. 4. 2020,začasno sprostijo pogoji za uporabo etanola kot aktivne snovi, in sicer tako, da se za njihovo proizvodnjo lahko uporabi tudi etanol drugih dobaviteljev, ohranjajo se le še osnovne zahteve glede njegove kakovosti in varnosti za zdravje.

Pripravila: Željka Kutija, svetovalka za VZD