Uvajanje sprememb v podjetju

Spremembe prinašajo tudi številne pozitivne učinke

Poslovno okolje je polno sprememb. Zato je ključno, da poznamo mehanizme, ki nam pomagajo, da se lahko z njimi soočimo tako na ravni podjetja kot tudi posameznika. Spremembe so namreč edina stalnica.

Spremembe prinašajo tudi številne pozitivne učinke, kot so nove priložnosti, spodbujanje inovacij, povečana učinkovitost in izboljšanje rezultatov.

Najpogostejše napake pri uvajanju sprememb so:

 • Slaba »priprava terena«. Največ napak naredimo na začetku. Če želite, da bo uvedba spremembe uspešna, morate znati utemeljiti njeno nujnost in prepričati ljudi, da je sprememba boljša od ohranjanja statusa quo.
 • Šibek vodstveni tim. Tim mora imeti dovolj moči za uvedbo tistega, kar želite. Poleg ožjega vodstva je dobro, da tim vsebuje tudi vodje posameznega oddelka ali sektorja.
 • Pomanjkanje jasne vizije in ciljev. Dobra vizija je tista, ki jo lahko zaposlenim predstavimo v nekaj minutah. Dobro je uporabiti metodo za postavljanje ciljev SMART.
 • Neučinkovita komunikacija. O napovedanih spremembah je nujno treba obvestiti vse zaposlene. Vsak zamujeni korak pri sporočanju in obveščanju zaposlenih v začetnih fazah novega projekta se kasneje odrazi v težavah pri izvajanju. Uporabite vse kanale komuniciranja, ki so na voljo (newsletter, sestanki, oglasna deska, korporativna revija, dogodki …).

Pri uvajanju sprememb ločimo dva modela:

 • racionalni model sprememb, kjer je vpliv človeškega faktorja na spremembo majhen, izid pa z lahkoto opredelimo in izmerimo;
 • novejši, »mehkejši« pristopi so učinkoviti predvsem takrat, kadar želimo spremeniti kulturo in vodenje podjetja. Izid je težko določiti vnaprej, uspeh pa lahko merimo z anketami, analizo učinkovitosti skupin…

Kako dobro uvesti spremembe?

 1. Ustvarite občutek nujnosti za spremembo (bodite pozorni na različne tipe vedenja ljudi).
 2. Izberite prave ljudi za vpeljavo sprememb. Pozor: dobra ekipa ni nujno sestavljena iz obstoječih vodij v podjetju. Bodite pozorni na neformalne vodje.
 3. Imeti morate dobro vizijo. Vizija mora biti jasna in drzna, vizija naj ne izhaja zgolj iz izčrpnih finančnih podatkov in naj ne vsebuje zgolj zmanjševanja stroškov.
 4. Z ustrezno komunikacijo dosezite zavezanost zaposlenih.
 5. Preverite, kje za zatika pri implementiranju novih ukrepov in odpravite ozka grla.
 6. Zagotovite kratkoročne uspehe. Prve rezultate predstavite vsem zaposlenim in jih skupaj praznujte.
 7. Ne zaspite na lovorikah prvih rezultatov. Ne veselite se prehitro. Zastavljeno strategijo je treba izpeljati do konca in ohraniti nivo nujnosti sprememb.

Sprememba naj postane stalnica. Zavedati se morate, da je zagotavljanje trajnosti spremembe najtežji korak. Prav tako je zelo pomembno, da vodstvena ekipa ni edini nosilec novosti. Izredno velik pomen pri uvajanju sprememb imajo neformalne vodje. Za uvajanje sprememb pa je seveda nujna tudi sprememba kulture zaposlenih v podjetju.

Urša Lapajne Geisler
kadrovsko svetovanje