Kompetence prihodnosti

Trg dela se spreminja z bliskovito hitrostjo, konkurenčnost postaja vse ostrejša, trendi pa kažejo, da se bodo sedanje zakonitosti na trgu dela še dodatno postavile na glavo. Sprememb ne občutijo samo iskalci zaposlitve, prilagajajo se jim tudi delodajalci, ki jih v prihodnosti čaka prava bitka za talente. Medtem ko je bilo v času gospodarske krize delovnih mest premalo, kandidatov za posamezno prosto delovno mesto pa prava množica, se je že danes situacija korenito spremenila.

V luči omenjenih trendov in hitrega gospodarskega razvoja se je smiselno dotakniti t. i. kompetenc prihodnosti, ki bodo v naslednjih letih in desetletjih na trgu dela nepogrešljive. Diploma in z njo pridobljeno znanje še zdaleč ne bosta več dovolj, v ospredje vse bolj stopajo osebnostne lastnosti in mehke veščine. Bliskovit razvoj, ki smo mu priča predvsem na področju tehnologije in digitalizacije, močno vpliva na sposobnosti in spretnosti, ki jih potrebujejo zaposleni in podjetja, da bodo lahko uspešno obvladovali nove izzive in ostali konkurenčni.

Raziskava Svetovnega gospodarskega foruma iz leta 2016 navaja, da naj bi se več kot tretjina kompetenc, ki so na trgu dela pomembne danes, do leta 2020 spremenila kot posledica novosti, ki jih prinaša četrta industrijska revolucija.

Katere bodo torej ključne kompetence prihodnosti?

  • Reševanje konfliktov
  • Kritično razmišljanje
  • Ustvarjalno razmišljanje
  • Upravljanje z ljudmi
  • Organizacijske sposobnosti
  • Čustvena inteligenca
  • Etična presoja in odločanje
  • Sposobnost osredotočiti se na stranke
  • Pogajalske spretnosti
  • Kognitivna fleksibilnost

Ključnega pomena je, da delodajalci spremembe in trende upoštevajo že danes. Da bodo lahko v prihodnosti izkoristili priložnosti, ki jih ponujajo spremenjene razmere, morajo to povezati s sistematičnim razvojem kompetenc svojih zaposlenih. Brez nenehnega vlaganja v ljudi na vseh ravneh podjetja, ki bodo imeli tudi čez 30 let ustrezne kompetence, uspeha v prihodnosti ne bo.

Maja Slatinek Kopše
Vodja izobraževalnega centra