Kako pravilno motivirati svoje zaposlene?

Motivacija je ciljna usmerjenost, s katero dosežemo svoje cilje. Trdo delo in zavestno zasledovanje zastavljenih ciljev nam pomagajo, da stopimo iz cone udobja in dosežemo napredek.

Pri motivaciji zaposlenih v organizaciji pa je ključnega pomena vloga vodje. Pomembno je, da vsak vodja na primeren način ustvarja okolje, ki dobro vpliva na motivacijo pri svojih zaposlenih.

Razumevanje osnovnih potreb zaposlenih lahko vodji v veliki meri pomaga pri motiviranju zaposlenih. Vodenje je orodje za motiviranje drugih.

Znanje motiviranja je ključno za uspešno delovanje vsake organizacije, saj je pomembno, da so potrebe zaposlenih usklajene s potrebami organizacije. V nadaljevanju podajamo nekaj idej za dvig motivacije zaposlenih v vaši organizaciji:

  • Sistem nagrajevanja – V prvi vrsti je sistem nagrajevanja (finančnega ali z drugimi ugodnostmi) ena izmed prvih in najučinkovitejših metod za motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih. A to ni edini način, s katerimi bi ohranjali motivacijo.
  • Zahvale, pisne pohvale, priznanja – Poleg nagrad je ključen motivator izkaz spoštovanja s strani organizacije, nadrejenih in sodelavcev. Nagrajevanje dobrega vedenja z majhnim znakom hvaležnosti (priznanje, pisna pohvala, manjše pozornosti), s katerim se izkaže pozornost zaposlenemu, dolgoročno ugodno vpliva na utrjevanje medsebojnih odnosov. Pomembno je, da posameznik ve, za katero aktivnost ali dosežek je pohvaljen.
  • Vodenje z vzgledom – Ko vodja svojim sodelavcem daje dober zgled, so ti motivirani za določeno vrsto vedenja in spremembe se hitreje odvijajo. Posamezniki se pri delu najhitreje poistovetijo z delovnimi navadami vodje, so bolj proaktivni pri reševanju problemov in manj pogosto pomislijo na izgovore.
  • Napredovanje – Že sam občutek, da posameznik lahko načrtuje in je vključen v postopek reševanja pomembnih vprašanj v organizaciji, ga motivira, saj se ima možnost priučiti zapletenih dejavnikov odločanja. Napredovanje ni nujno napredovanje v nazivu in plačilnem razredu, gre za razvoj posameznikove vloge v organizaciji. Pri upravljanju s človeškimi viri se je treba zavedati, da gre za nenehno spreminjanje in razvoj zaposlenih. Če želimo, da temu sledijo naši zaposleni, je pomembno, da jim dajemo možnosti za razvoj.
  • Razvoj timskega duha – Timski duh je duša organizacije. Naloga vodje je, da vedno poskrbi, da zaposleni uživajo pri opravljanju svojih dolžnosti kot ekipa in da postanejo del načrtov organizacije. Spodbujanje timskega duha je lahko tudi malo odvisno od same kreativnosti vodje, saj se timsko sodelovanje v največji meri lahko razvije na različnih druženjih po službenih obveznostih, kot so teambuildingi, usposabljanja, izleti …
  • Jasno opredeljeni cilji – Naloga vodje je, da svoje zaposlene prepriča, da je delo, ki ga opravljajo, zelo pomembno in ga je potrebno dobro opraviti za uspeh organizacije in dobrobit vseh. Ta motivacijski vidik zaposlene spodbuja k izpolnitvi ciljev. V težkih časih naj vodja pokaže razumevanje in tudi zaupanje v posameznike, da zmorejo zadane naloge doseči v določenem časovnem okvirju.

Ne pozabimo: »Da bi (p)ostali učinkoviti vodja, moramo biti motivirani«.

Poznati moramo svojo identiteto, svoje potrebe in imeti močan nagon, da storimo vse, da dosežemo svoje cilje. Ko smo samomotivirani, potem lahko motiviramo druge, da dosežejo svoje cilje in uskladijo svoje osebne cilje s skupnimi cilji organizacije.

Urška kaukovič Rajšp
Vodja projektov, razvoj zaposlenih in usposabljanje