Ocenjevanje zaposlenih

Le pravi ljudje na pravih delovnih mestih so lahko pri svojem delu motivirani in zavzeti

Vse več podjetij v zadnjem času pozornost posveča ocenjevanju svojih zaposlenih. Le pravi ljudje na pravih delovnih mestih so lahko pri svojem delu motivirani in zavzeti, tako pa dolgoročno prispevajo k uspehu in konkurenčnosti podjetja na trgu. Kljub temu pa ocenjevanje zaposlenih še vedno ni postalo stalna praksa v poslovnem okolju. Premalo delodajalcev se zaveda, da je izbira pravega sodelavca in skrb za nenehno napredovanje zaposlenih ključnega pomena za rast in razvoj podjetja. To podpirajo tudi raziskave, ki kažejo, da je približno 80 % zaposlenih na svojem delovnem mestu nesrečnih. Ravno zato igra ocenjevanje zaposlenih pomembno vlogo tako pri izbirnem postopku za nove sodelavce kot tudi pri načrtnem razvoju obstoječih sodelavcev.

Ocenjevanje zaposlenih ali t. i. psihološko testiranje je metoda, ki delodajalcu omogoča, da bolje spozna svoje obstoječe zaposlene in kandidate za zasedbo prostega delovnega mesta. Psihološko testiranje se največkrat osredotoča na tri področja, in sicer na miselne sposobnosti, osebnostne lastnosti in karierna sidra posameznika. Rezultati testiranja omogočijo podroben pregled kompetenc, ki jih ima posameznik in katera so tista področja, na katerih ta izkazuje največ potenciala. Tako delodajalec predvidi, kako se bo oseba obnašala v določeni situaciji in napove delovno uspešnost na določenem delovnem mestu. Izobrazba in delovne izkušnje namreč že dolgo niso več dovolj za uspeh na delovnem mestu, vse bolj v ospredje prihajajo tudi osebnostne lastnosti in vedenjski potencial.

Vse našteto je razlog, da se delodajalci pri izbiri novih sodelavcev pogosto odločajo tudi za psihološko testiranje in se ne zanašajo enostavno samo na zaposlitveni razgovor s kandidati, kot je bilo to običajno še pred nekaj leti. Če upoštevamo rezultate nekaterih raziskav, ki kažejo, da se kar 46 % novih zaposlitev v prvih 18 mesecih trajanja zaposlitve izkaže za napačne, vidimo, da lahko z izvedbo ocenjevanja potencialnih kandidatov med selekcijskim postopkom preprečimo marsikatero slabo odločitev. Psihološko testiranje pa se v vse večji meri uveljavlja tudi za ugotavljanje talentov in prepoznavanje perspektivnih zaposlenih, ki jih lahko predvidimo za zasedbo ključnih delovnih mest v prihodnosti. Kot je bilo že omenjeno, vsako podjetje stremi k temu, da ima zaposlene kompetentne ljudi na pravem delovnem mestu, pri čemer je psihološko testiranje bistveno, da dobimo čim bolj točne in kvalitetne informacije o zaposlenih. Te informacije lahko uporabimo na različnih področjih, vse od sistematičnega razvoja kadrov, motiviranja ali napredovanja zaposlenih.

Psihološko testiranje ima tako številne pozitivne učinke za dolgoročen uspeh podjetja:

  • zmanjšanje stroškov slabih odločitev pri zaposlovanju,
  • izboljšanje zavzetosti in motiviranosti zaposlenih,
  • zadržanje kompetentnega in talentiranega kadra,
  • zagotavljanje sistematičnega in ciljno usmerjenega razvoja zaposlenih.

Seveda pa je zelo pomembno tudi to, da ugotovitve, ki jih o zaposlenih dobimo na podlagi ocenjevanja, ustrezno komuniciramo zaposlenim in jih prenesemo v mehanizme nagrajevanja in motiviranja zaposlenih. Na ta način zaposleni prepoznajo pomen ocenjevanja in ga sprejmejo kot del kulture podjetja.

Urška Kukovič Rajšp
Vodja projektov, razvoj zaposlenih in usposabljanje