Menu

Najnižja pokojnina

Najnižja pokojnina za 40 let dela po novem 500 €

S spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2C), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 23/2017, z dne, 5. 5. 2017, se vsem upokojencem (moškim in ženskam), ki so pridobili pravico do starostne pokojnine za polno pokojninsko dobo brez dokupa, zagotavlja pokojnina v višini 500 €. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak poudarja, da sprememba zakona predstavlja pomemben korak pri zmanjšanju tveganja revščine med starejšimi v Sloveniji, saj bodo po novem vsi, ki so delali polnih 40 let, dobili 500 € mesečno, četudi bi zaradi nizkih plač sicer imeli odmerjeno nižjo starostno pokojnino. Posledično tem upokojencem za preživetje ne bo potrebno zaprositi za varstveni dodatek.

Dodana doba se pri ugotavljanju pokojninske dobe ne upošteva, upokojenci pa bodo prejeli nov najnižji znesek pokojnine brez izdaje posamičnega akta. Sprememba zakona prične veljati 1. oktobra 2017.

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije se bo najnižja pokojnina zagotavljala 45.291 upravičencem.