Varstvo osebnih podatkov

Skladnost varstva osebnih podatkov z GDPR

Pravica do osebnih podatkov je opredeljena kot ena izmed temeljnih človekovih pravic, zato jo je potrebno v luči hitrega tehnološkega razvoja in ustvarjanja zaupanja v to okolje obravnavati celovito na ravni celotne Evropske unije. Zaradi navedenega je evropski parlament sprejel Splošno uredba o varstvu osebnih podatkov 2016/679 (Uredba), ki je pričela veljati 25. maja 2016.

Za učinkovito varstvo podatkov najprej potrebujete informacijo:

 • katere osebne podatke posredujete pogodbenim obdelovalcem, 
 • katere podatke iznašate v tretje države,
 • katere kategorije osebnih podatkov hranite in 
 • kako jih varujete. 

V Kadringu vam naše sodelavke pripravijo vso potrebno dokumentacijo za varstvo osebnih podatkov.

Uredba o varstvu osebnih podatkov 2016/679 (Uredba) zahteva:

       • izvajanje ustreznih varnostnih ukrepov

       • vzpostavitev evidence dejavnosti obdelave

       • sklenitev ustreznih pogodb o obdelavi osebnih podatkov z obdelovalci

       • v nekaterih primerih imenovanje odgovorne osebe za varstvo podatkov

       • spoštovanje nekaterih novih pravic posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov kazni za prekrške, nadzorni organ lahko za najhujše kršitve izreče kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma do 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja.

Pogosta vprašanja in odgovori