Menu

Letni razgovori

Letni razgovor je orodje vodenja. Izkoristite ga!

O čem bomo govorili?

  • Kako pravilno izvajati letne razgovore (praktični primeri) – »idealni« letni razgovori.
  • Zagotavljanje učinkovitosti letnih razgovorov: postavitev ciljev; izvajanje začrtanih aktivnosti; presojanje delovne uspešnosti; analiza.
  • Vloga kadrovske službe.
  • Predstavitev primera obrazca za vodenje letnih razgovorov.
  • Odgovornosti vodje pri izvajanju letnih razgovorov.
  • Usposabljanje vodij za izvedbo letnih razgovorov.
  • Najpogostejše napake pri izvajanju letnih razgovorov in vzroki zanje.


Praktično delo:

  • Praktični primeri obrazcev letnih razgovorov.
Ciljna skupina: kadroviki, vodje oddelkov, delovodje, drugi vodstveni zaposleni.

Znanje je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabite, da spremenite svet.
Nelson Mandela