Delovne nezgode

Celotni postopek prijave delovne nezgode za vas opravi ekipa visoko usposobljenih strokovnjakov.

Pokličite nas na: 02 / 84 53 843 ali 02 / 80 55 200

Število poškodb na delovnem mestu v letu 2019

13.081

Lažjih poškodb

791

Hujših poškodb

39

Kolektivnih poškodb

15

poškodb s smrtnim izzidom

Vir podatkov: NIJZ

Pravila in postopki obravnave delovnih nezgod

Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.

Skrb za izogibanje tveganjem in preprečevanje poškodb pri delu

Delodajalec je zakonsko odgovoren, da skrbi za izogibanje tveganjem in preprečevanje poškodb pri delu. Da se lahko izognemo tveganju, ga moramo prepoznati in opredeliti v oceni tveganja.

Za vas lahko pripravimo učinkovito oceno tveganja, katere namen je pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni ali bi lahko bili izpostavljeni pri delu. Postopek obsega:

  • identifikacijo oziroma odkrivanje nevarnosti,

  • ugotovitev, kdo od delavcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim nevarnostim.

Prav tako bo v oceni tveganja zajeta verjetnost nastanka nezgod pri delu, poklicnih bolezni oziroma bolezni v zvezi z delom in resnost njihovih posledic.

Pravila in postopki obravnave delovnih nezgod

V primeru, da se vam je že pripetila delovna nezgoda, lahko za vas uredimo naslednje:


  • Opravimo interno raziskavo neželenega dogodka z namenom ugotovitve temeljnega vzroka za nastanek le-te,
  • pripravimo korektivni/preventivni ukrep za preprečitev ponovne tvegane situacije,
  • prijavimo delovno nezgodo na IRSD,
  • pripravimo in arhiviramo dosje delovne nezgode,
  • izvedemo revizijo ocene tveganja,
  • pripravimo in izvedemo program usposabljanja za vse zaposlene za preprečevanje nezgod pri delu.

Izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih za preprečevanje nezgod pri delu pomembno vplivata na ustvarjanje kulture varnega vedenja!