Projekti in razpisi

ZELENA FOLIJA

Namen projekta ZELENA FOLIJA je izdelava zelene folije iz aluminija iz 95 % recikliranega Al, ki je financiran v okviru razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO-RAZVOJNE PROJEKTE NOO«, iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

Preberite več

GREEN AL PRO

Cilj projekta Green Al Pro je izdelava zelene zlitine EN AW 6060 za varnostne dele v avtomobilski industriji. Projekt smo uspešno pridobili okviru Javnega razpisa »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO-RAZVOJNE PROJEKTE NOO« in je financiran v okviru ukrepa Mehanizma za okrevanje in odpornost. Projekt bo prinesel razvoj novega, okolju prijaznejšega izdelka, ki bo široko uporaben v avtomobilski … Continued

Preberite več

Projekt INDIGO

Projekt omogoča celovito digitalizacijo proizvodnih procesov livarne v skupini Impol z uporabo naprednih tehnologij ter digitalizacijo posameznih poslovnih procesov partnerjev konzorcija. Pomemben del projekta je razvoj modula zeleni aluminij, ki bo podprl povečano rabo sekundarnih oz. recikliranih materialov, napredno regulacijo procesov litja in s tem optimizacijo porabe energije ter zmanjšanje ogljičnega odtisa livarne.

Preberite več

Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc TPK 2018 – 2022

Namen operacije je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Preberite več

ASI – Projekt »celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«

V podjetju Kadring izvajamo vse aktivnosti v okviru razpisa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«. V Kadringu imamo ustrezne reference in izkušnje s pripravo strategije za upravljanje starejših zaposlenih prav tako imamo izkušnje s pripravo načrta osebnega in poklicnega razvoja ter z izvajanjem usposabljanj in delavnic za pridobivanje kompetenc.

Preberite več

KOC MAT 2.0

KOC MAT 2.0 združuje podjetja v sklopu SRIP-A MATPRO, ki delujejo na 3 področjih: kovinsko-predelovalna industrija, multikomponente in premazi ter IKT. Namen KOC MAT 2.0 je povezati podjetja na področju razvoja kompetenc zaposlenih in izvedba skupnih usposabljanj na prednostnih področjih: učinkoviti razvoj materialov, digitalizacija procesov, uvajanje avtomatizacije in robotizacije in izboljšanje kakovosti procesov in izdelkov.

Preberite več

Projekt MARTIN

Preberite več