Projekti in razpisi

Projekt INDIGO

Preberite več

Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc TPK 2018 – 2022

Namen operacije je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Preberite več

ASI – Projekt »celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«

V podjetju Kadring izvajamo vse aktivnosti v okviru razpisa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«. V Kadringu imamo ustrezne reference in izkušnje s pripravo strategije za upravljanje starejših zaposlenih prav tako imamo izkušnje s pripravo načrta osebnega in poklicnega razvoja ter z izvajanjem usposabljanj in delavnic za pridobivanje kompetenc.

Preberite več

KOC MAT 2.0

KOC MAT 2.0 združuje podjetja v sklopu SRIP-A MATPRO, ki delujejo na 3 področjih: kovinsko-predelovalna industrija, multikomponente in premazi ter IKT. Namen KOC MAT 2.0 je povezati podjetja na področju razvoja kompetenc zaposlenih in izvedba skupnih usposabljanj na prednostnih področjih: učinkoviti razvoj materialov, digitalizacija procesov, uvajanje avtomatizacije in robotizacije in izboljšanje kakovosti procesov in izdelkov.

Preberite več

Projekt MARTIN

Preberite več