Projekt MARTIN

Cilj projekta je modeliranje termomehanskega procesiranja aluminijevih zlitin za vrhunske izdelke. Pri tem bomo razvili nove mikrostrukturne modele, jih povezali v simulacijski sistem, jih eksperimentalno laboratorijsko potrdili in vgradili ter validirali v proizvodnjo polizdelkov.

Kadring je v sodelovanju s skupino Impol, in ostalimi partnerji (Talum d.d., Tuba Lajovic d.o.o., C3M, d.o.o., NTF, IMT) pridobil sredstva za izvedbo projekta MARTIN