ASI – Projekt »celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«

V podjetju Kadring izvajamo vse aktivnosti v okviru razpisa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«.

V Kadringu imamo ustrezne reference in izkušnje s pripravo strategije za upravljanje starejših zaposlenih prav tako imamo izkušnje s pripravo načrta osebnega in poklicnega razvoja ter z izvajanjem usposabljanj in delavnic za pridobivanje kompetenc.