USPOSABLJANJE VDA 6.3 KVALIFIKACIJA ZA PRESOJEVALCA PROCESA

Zbiramo prijave na usposabljanje QFD VDA 6.3 qualification for process auditor.

 

Time

Čas

Usposabljanje bo trajalo 4 dni in sicer 14. 11. 2022 – 17. 11. 2022

Lecturer

Predavatelj

trener iz podjetja QFD Engineernig Consulting Office Ltd (v srbskem jeziku)

Strokovnjaki iz QFD

Price

Cena

980 € (brez DDV) na udeleženca (v primeru polne skupine)

Participants

Udeleženci

Maksimalno 12 udeležencev

Lokacija izvedbe:

Izobraževalni center Impol, Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica

Prijava:

Prijave zbiramo do 14.10.2022 na e-mail lea.lah@kadring.si.

Presoja procesa VDA 6.3 je učinkovit postopek za ocenjevanje procesov v povezavi z načrtovanjem in proizvodnjo izdelka. Te revizije se običajno izvajajo znotraj organizacije ali pri dobaviteljih pred izdajo serije, vendar predstavljajo tudi dragocen prispevek k optimizaciji procesov z že obstoječimi proizvodnimi linijami. Poleg tega analiza potencialov – kot del VDA 6.3 – prav tako predstavlja preizkušeno metodo za izbiro novih dobaviteljev. Tretja in popolna revizija standarda VDA leta 2016 je imela glavni cilj poenostaviti in poenotiti standard, da bi mu dali bolj praktično in mednarodno usmerjenost. S temi novimi prednostmi se je svetovni pomen VDA 6.3 povečal. Poleg tega je ta standard presoje procesov zdaj mogoče uporabiti tudi v drugih sektorjih, kot sta strojništvo in vetrna energija. Za izvajanje presoj procesov VDA 6.3 so potrebni celovito znanje, izkušnje in kompetence. Zato je usposobljenost ustreznega osebja nepogrešljiva.

Kompetence

Na usposabljanju VDA 6.3 udeleženci pridobijo potrebno osnovno znanje in razumevanje za postopke revizije procesov.

Ciljna skupina

Workshop

To štiridnevno usposabljanje je namenjeno zaposlenim na področju kakovosti (QM), ki so zadolžene za izvajanje presoj procesov v lastnih organizacijah (notranje) ali v dobavni verigi (zunanje presoje).

 

Cilj

Ob upoštevanju procesnega pristopa in ustreznih specifičnih zahtev stranke to usposabljanje uvaja osnove za presojevalce procesov VDA 6.3 za celostno uporabo v avtomobilski industriji. To vključuje splošne zahteve, metode, načela, shemo vrednotenja, analizo tveganja. Poleg tega je osnovni vprašalnik popolnoma razložen v skladu z dodeljenimi procesnimi elementi (P1-P7), tako da lahko udeleženci prepoznajo ustrezna tveganja vzdolž dobavne verige in prikažejo ustrezen potencial. Cilj je zagotoviti zanesljivo oceno. Poleg tega so predstavljeni kodeks ravnanja za presojevalce procesov ter trenutni standardi in pogosta vprašanja.

 

Metode dela

Med tem usposabljanjem se izmenjujejo tehnična predavanja in skupinske vaje, da bi podprli prenos tem v lastno delovno prakso udeležencev s posebnim poudarkom na izmenjavi izkušenj med udeleženci in trenerjem.

 

 

Potrdilo o usposobljenosti:

Po opravljenem preizkusu bodo udeleženci prejeli potrdilo o usposobljenosti.

Lea Lah
Svetovalka za razvoj kompetenc