Brezplačni tečaji za odrasle

Za vse, ki želite samozavestno uporabljati računalnik!

Brezplačen tečaj – Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc

Temeljni cilj tečaja Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc je omogočiti odraslim vključitev v brezplačne izobraževalne programe za razvoj in nadgradnjo njihovih temeljnih kompetenc. Namen tečaja je izboljšati temeljne kompetence ter splošno izobraženost odraslih, povečati splošno računalniško pismenost ljudi. S tečajem boste spoznali in osvojili osnove za delo z računalnikom ter spoznali prednosti uporabe računalnika in digitalnih kompetenc.

Komu je tečaj namenjen?

Zaposlenim in brezposelnim osebam, starim 55 let ali več, ki imajo zaključeno največ srednješolsko izobrazbo, odraslim tujcem ter zaprtim osebam v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Potrebna predznanja?

Lahko ste popolni začetnik. Za uspešno sodelovanje, ni potrebno nobeno računalniško predznanje, le dobra volja in želja po učenju

Brezplačna izobraževanja za odrasle

Ker živimo v času hitrega tehnološkega napredka, ker nas računalniki, vseskozi spremljajo je danes postalo delo z računalnikom nuja.

Izvedbo tečaja v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2023-2029 omogočata in sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kaj boste s tečajem pridobili?

  • Spoznali boste uporabo digitalnih tehnologij.

  • Naučili se boste uporabljati urejevalnik besedil MS WORD.

  • Naučili se boste uporabljati MS Excel.

  • Naučili se boste uporabljati MS PowerPoint.

  • Naučili se boste uporabljati elektronsko pošto, spoznali boste uporabni internet in omrežje.
Več informacij:
Urška Kukovič Rajšp,
telefonska številka: 040/602 491,
elektronski naslov: urska.kukovic@kadring.si