Kaj moramo vedeti o pregledih delovne opreme?

Postavili smo nov stroj. Ali moramo opraviti pregled in preizkus pred uporabo ali je prvi pregled šele po 36 mesecih?

Predpisi jasno določajo, da se mora prvi pregled opraviti po namestitvi in pred prvo uporabo. Pregleda se pravilnost namestitve delovne opreme, navodila za varno delo, opremljenost z opozorili …
Delovna oprema, ki smo jo kupili, je opremljena z oznako CE in ima priloženo izjavo o skladnosti. Ali moramo kljub temu opraviti pregled in preizkus delovne opreme?
Da.
V navodilih za delovno opremo nič ne piše o pogostosti periodičnih preizkusov in pregledov. V kakšnih časovnih intervalih moramo izvajati preglede?
Predpisi pravijo, da je za interval periodičnih pregledov potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Če navodil ni, se delodajalec odloči za roke pregledov, ki pa ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

Delovno opremo zelo redko uporabljamo (5-krat na leto). Ali lahko preglede take delovne opreme opravljamo vsakih 5 let?
Ne, najdaljši dopustni rok je 36 mesecev.
Ali lahko izvedemo predelavo na delovni opremi?
Da, vendar je treba upoštevati, da ob spremembah karakteristik in/ali lastnosti delovne opreme prevzamete vlogo in s tem tudi odgovornosti proizvajalca. Potrebno je izdelati tehnično mapo za tako delovno opremo, izdelati oceno tveganja, izjavo o skladnosti in na sredstvo za delo namestiti oznako CE.
Anže Sotlar
Svetovalec za poklicno zdravje in varnost