Prihajajoči brezplačni tečaji

Pregled terminov

Lokacije in termini usposabljanj brezplačnih računalniških tečajev v sklopu projekta "Dvig digitalnih kompetenc JR 30"


Prihajajoči brezplačni računalniški tečaji

V sklopu projekta Digitalne kompetence 2023 JR30

Osnovni podatki o delavnicah

Na tej strani so objavljeni osnovni podatki o prihajajočih berzplačnih računalniških tečajih. Podrobnejše informacije o delavnici lahko pridobite s klikom na datoteko.


Datum Dogodek Vabilo
7
torek
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 12:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 13:00
LTH Castings, Litostrojska Cesta 46, Ljubljana
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 10:45
Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
pdf downloadable file
8
sreda
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 13:00
LTH Castings, Litostrojska Cesta 46, Ljubljana
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 08:00
Upravna stavba Impol, Partizanska ulica 38, Slov. Bistrica
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 08:00
Upravna stavba Impol, Partizanska ulica 38, Slov. Bistrica
pdf downloadable file
9
četrtek
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 12:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Štore
pdf downloadable file
11
sobota
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 09:00
Terme Olimia, Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek
pdf downloadable file
13
ponedeljek
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 07:00
Saubermacher – Komunala, Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 12:00
Vaneča 81/B, Puconci
pdf downloadable file
14
torek
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 10:45
Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 12:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 09:00
Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 13:00
Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 08:00
OOZ LJUBLJANA BEŽIGRAD, Nade Ovčakove ulica 13, 1000 Ljubljana
pdf downloadable file
15
sreda
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 15:00
OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD, Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
Brežice, Brezina 102, 8250 Brežice
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 12:00
Brežice, Brezina 102, 8250 Brežice
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 12:00
Vaneča 81/B, Puconci
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 08:00
OOZ LJUBLJANA BEŽIGRAD, Nade Ovčakove ulica 13, 1000 Ljubljana
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od
Univerza v Ljubljani – NTF, Aškerčeva cesta 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
pdf downloadable file
16
četrtek
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 12:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 08:00
OŠ Gorje, Zgornje Gorje 44A, Zgornje Gorje, 4247 Zgornje Gorje
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 15:00
Srednja lesarska šola Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor
pdf downloadable file
17
petek
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 11:00
Bodočnost, , Dalmatinska ulica 1, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 07:00
Saubermacher – Komunala, Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 08:00
OŠ Gorje, Zgornje Gorje 44A, Zgornje Gorje, 4247 Zgornje Gorje
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 09:00
Terme Olimia, Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 12:00
Vaneča 81/B, Puconci
pdf downloadable file
18
sobota
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 09:00
Terme Olimia, Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek
pdf downloadable file
20
ponedeljek
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 15:00
OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD, Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 09:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 07:00
Saubermacher – Komunala, Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 15:00
Srednja lesarska šola Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Šlandrova ul. 6, Ljubljana
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 11:00
Šlandrova ul. 6, Ljubljana
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 10:00
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
21
torek
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 12:00
Sejna soba POMGRAD, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 09:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 12:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
Sejna soba POMGRAD, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 13:00
Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 09:00
Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
OŠ PODČETRTEK, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 10:45
Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
pdf downloadable file
22
sreda
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 12:00
Sejna soba POMGRAD, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
Sejna soba POMGRAD, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 12:00
Brežice, Brezina 102, 8250 Brežice
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
Brežice, Brezina 102, 8250 Brežice
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od
Univerza v Ljubljani – NTF, Aškerčeva cesta 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 11:00
Šlandrova ul. 6, Ljubljana
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Šlandrova ul. 6, Ljubljana
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 15:30
Šolski center Ravne na Koroškem (na Višji šoli), Koroška cesta 10, 2390 Ravne na Koroškem
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 10:00
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
23
četrtek
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 12:00
Sejna soba POMGRAD, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 12:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
Sejna soba POMGRAD, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 08:00
OŠ Gorje, Zgornje Gorje 44A, Zgornje Gorje, 4247 Zgornje Gorje
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 12:00
Vaneča 81/B, Puconci
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 15:30
Šolski center Ravne na Koroškem (na Višji šoli), Koroška cesta 10, 2390 Ravne na Koroškem
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 12:30
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
24
petek
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 12:30
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 07:00
Saubermacher – Komunala, Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Šlandrova ul. 6, Ljubljana
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 11:00
Šlandrova ul. 6, Ljubljana
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 08:00
OŠ Gorje, Zgornje Gorje 44A, Zgornje Gorje, 4247 Zgornje Gorje
pdf downloadable file
25
sobota
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 09:00
Terme Olimia, Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek
pdf downloadable file
27
ponedeljek
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 09:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 10:00
Triglav Lab, Dunajska c. 20, 1000 Ljubljana
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 12:00
Vaneča 81/B, Puconci
pdf downloadable file
28
torek
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 12:00
Sejna soba POMGRAD, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 12:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 17:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 09:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 13:00
Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 09:00
Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 10:45
Ljudska univerza Radovljica, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 08:00
Sejna soba POMGRAD, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 15:00
OŠ NEZNANIH TALCEV DRAVOGRAD, Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd
pdf downloadable file
29
sreda
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 09:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 12:00
Brežice, Brezina 102, 8250 Brežice
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 08:00
Univerza v Ljubljani – NTF, Aškerčeva cesta 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 17:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
Brežice, Brezina 102, 8250 Brežice
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 10:00
Triglav Lab, Dunajska c. 20, 1000 Ljubljana
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 12:00
Vaneča 81/B, Puconci
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 12:00
Sejna soba POMGRAD, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
Sejna soba POMGRAD, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
30
četrtek
november, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 11:00
Trg 4. julija 18, 2370 Dravograd
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 17:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 08:00
Sejna soba POMGRAD, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 12:30
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 12:00
Sejna soba POMGRAD, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 11:00
Dravograd
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 12:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Štore
pdf downloadable file
1
petek
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 12:30
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 14:00
Srednja lesarska šola Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 101 (PROGRAM A) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
2
sobota
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
OŠ Gustava Šiliha Laporje,Laporje 31, 2318 Laporje
pdf downloadable file
4
ponedeljek
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 14:00
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (sedež družbe), Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 12:30
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 09:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
5
torek
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 11:30
Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 07:00
Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 38
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 12:30
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 17:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 09:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 12:00
Štore
pdf downloadable file
6
sreda
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 12:00
Brežice, Brezina 102, 8250 Brežice
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 09:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 17:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 12:30
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 14:00
Srednja lesarska šola Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
Brežice, Brezina 102, 8250 Brežice
pdf downloadable file
7
četrtek
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 16:00
Radlje ob Dravi (knjižnica)
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 12:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 17:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 11:00
Trg 4. julija 18, 2370 Dravograd
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 16:00
Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 15:00
Srednja lesarska šola Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 12:30
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 14:00
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (sedež družbe), Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
8
petek
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 11:00
Bodočnost, , Dalmatinska ulica 1, 2000 Maribor
pdf downloadable file
9
sobota
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
OŠ Gustava Šiliha Laporje,Laporje 31, 2318 Laporje
pdf downloadable file
11
ponedeljek
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 09:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 16:00
Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 11:00
Trg 4. julija 18, 2370 Dravograd
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 12:30
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 11:00
Dravograd
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
12
torek
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 09:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 17:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 12:30
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 09:00
LTH CASTINGS Ljubljana
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 14:00
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (sedež družbe), Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
pdf downloadable file
13
sreda
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 12:00
Brežice, Brezina 102, 8250 Brežice
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 09:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 17:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
Brežice, Brezina 102, 8250 Brežice
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 15:00
Srednja lesarska šola Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 09:00
Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad, Trg Osvobodilne fronte 10, 1000 Ljubljana
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 14:00
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (sedež družbe), Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
pdf downloadable file
14
četrtek
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 17:00
MCVB, Ulica Jule Vovk Molnar 2, 4260 Bled
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 08:00
Štore
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 11:00
Trg 4. julija 18, 2370 Dravograd
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 16:00
Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 09:00
Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad, Trg Osvobodilne fronte 10, 1000 Ljubljana
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 12:30
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 09:00
LTH CASTINGS Ljubljana
pdf downloadable file
15
petek
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 09:30
PENZION VIGRED, VUHRED, Vuhred 45, 2365 Vuhred
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 12:30
ŠGZ Maribor, Ulica talcev 24, 2000 Maribor
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 102 (PROGRAM B) , od 11:00
Bodočnost, , Dalmatinska ulica 1, 2000 Maribor
pdf downloadable file
19
torek
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 09:30
PENZION VIGRED, VUHRED, Vuhred 45, 2365 Vuhred
pdf downloadable file
20
sreda
december, 2023
DIGITALNE KOMPETENCE 304 (PROGRAM D) , od 12:00
Brežice, Brezina 102, 8250 Brežice
pdf downloadable file
DIGITALNE KOMPETENCE 203 (PROGRAM C) , od 08:00
Brežice, Brezina 102, 8250 Brežice
pdf downloadable file