Kadrovski projetki in razpisi

Aktualni razpisi

Kadrovski projekti pri katerih vam lahko pomagamo...

Namen povabila je spodbujanje delodajalcev k:

 • zaposlovanju mladih za nedoločen čas, kar bo dolgoročno okrepilo njihovo odpornost na trgu,
 • pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja,
 • usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev okvirno 3.350 brezposelnih oseb iz ciljne skupine za nedoločen
čas ter usposabljanje ali izobraževanje vključenih oseb in njihovih mentorjev.

Kaj omogoča povabilo HITREJŠI VSTOP MLADIH NA TRG DELA?

Subvencije:

 1. Subvencija za zaposlitev se izplačuje 18 mesecev.
 2. Od 300 EUR do 420 EUR za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom ali sorazmerno manj za krajši delovni čas.
 3. Dodatnih 70 EUR na mesec, če mlade vključite v kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

Prijava na povabilo

Oddaja ponudb od 1. 2. 2023 do porabe sredstev, najdlje do 30. 9. 2023.

Število vključitev

Okvirno 3.350 brezposelnih mladih.

Število možnih prejetih subvencij

 •  od 1 do vključno 2 povprečno prijavljeni osebi: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 1
  subvencionirano zaposlitev;
 • od 3 do vključno 5 povprečno prijavljenih oseb: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 2
  subvencionirani zaposlitvi;
 • od 6 do vključno 50 povprečno prijavljenih oseb: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 5
  subvencioniranih zaposlitev;več kot 50 povprečno prijavljenih oseb: delodajalec lahko prejme subvencijo za največ 10
  subvencioniranih zaposlitev.