Novice

Kaj prinaša 5. protikoronski paket za delodajalce in zaposlene?

26. oktobra, 2020

PKP5 zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture. V nadaljevanju predstavljamo tiste ukrepe, ki so najbolj pomembni za delodajalce in zaposlene.

Preberite več

Pridobivanje izkušenj

8. februarja, 2020

Študij je (le) temeljni steber za vstop na trg delovne sile, vendar pa mladi – za uspešno konkuriranje ostalim – potrebujejo še dodatna znanja, spretnosti in izkušnje. Vedeti moramo, da formalna (javno veljavna) izobrazba ne zagotavlja delovnega mesta. Je zgolj nujen (pred)pogoj za iskanje zaposlitve.

Preberite več

Spremembe M obrazcev

9. novembra, 2019

S 1. 12. 2019 se bo pričel uporabljati nov Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Pravilnik o M obrazcih; UL RS, št. 55/2019 in 57/2019-popr.). Pravilnik sicer ne prinaša bistvenih novosti, nekaj sprememb pa vendarle bo. Po novem se v … Continued

Preberite več

Strategija za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

25. oktobra, 2019

Kaj nam v praksi prinese dobro pripravljena strategija? S strategijo delodajalec opredeli ključne aktivnosti na področju upravljanja s starejšimi zaposlenimi.

Preberite več

Panika … inšpektor na obisku

23. oktobra, 2019

Potne dlani, pospešeno dihanje, begajoč pogled … Zveni znano? Na vratih ste ravnokar zagledali inšpektorja za delo. Zakaj je prišel ravno danes? Imamo »gužvo«.

Preberite več

Novost pri izplačilu regresa

7. maja, 2019
Preberite več

Kako pravilno motivirati svoje zaposlene?

25. februarja, 2019

Motivacija je ciljna usmerjenost, s katero dosežemo svoje cilje. Trdo delo in zavestno zasledovanje zastavljenih ciljev nam pomagajo, da stopimo iz cone udobja in dosežemo napredek.

Preberite več