Temeljne kompetence 2023–2029

Cilj operacije je omogočiti odraslim vključitev v brezplačne izobraževalne programe za razvoj in nadgradnjo njihovih temeljnih kompetenc. Namen projekta je izboljšati temeljne kompetence ter splošno izobraženost odraslih. Projekt je prednostno namenjen aktivnim odraslim, ki so stari 55 let ali več, odraslim, ki imajo zaključeno največ srednješolsko izobrazbo, odraslim tujcem ter zaprtim osebam v zavodih za prestajanje kazni zapora.

Trajanje projekta: 13. 10. 2023–30. 6. 2029

Komu je tečaj namenjen?


Projekt je prednostno namenjen aktivnim odraslim, ki so stari 55 let ali več, odraslim, ki imajo zaključeno največ srednješolsko izobrazbo, odraslim tujcem ter zaprtim osebam v zavodih za prestajanje kazni zapora

Izobraževalni programi:

Izobraževalne programe izvajamo za skupino 12-ih udeležencev.

Nosilec konzorcija je Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza.

Drugi partnerji v projektu so:

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.