Menu

Pregledi delovne opreme

Je vsa vaša delovna oprema ustrezno pregledana in imate urejeno vso potrebno dokumentacijo?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa v 19. členu obveznosti delodajalca, med katere spadajo tudi redni periodični pregledi in preizkusi delovne opreme. Roke za periodične preglede in preizkuse določi proizvajalec delovne opreme, nikakor pa ne smejo biti daljši od 36 mesecev.

V 25. členu zakon govori, da sme delodajalec dati v uporabo delovno opremo in druga sredstva za delo delavcem le, če je pridobil:

  • potrebno dokumentacijo, ki zagotavlja njihovo skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami za sredstva za delo,
  • potrebno dokumentacijo po predpisih o varnosti in zdravju pri uporabi sredstev za delo.

Preglede in preizkuse delovne opreme lahko izvaja ustrezna inštitucija z dovoljenjem za delo, ki ga izda Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zakonske podlage:

  1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št 43/2011),
  2. Pravilnik o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 75/2008),
  3. Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/2004).

Globa za kršitev predpisov glede pregledov in preizkusov delovne opreme je od 2.000 do 40.000 €.

Se bojite obiska inšpektorja s področja varnosti in zdravja pri delu?

Z našim sodelovanjem boste mirno spali, vaši zaposleni pa bodo varni in zadovoljni na svojem delovnem mestu!