Ali lahko delavec odkloni napotitev na zdravniški pregled?

Opravljanje zdravstvenega pregleda, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu, s katerimi se delavci srečujejo pri delu je v 54. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu določena kot pravica delavca, pa tudi njegova obveznost. Delavec se namreč mora odzvati in opraviti zdravstveni pregled, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu.

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) so obveznosti delavca, da upošteva delodajalčeva navodila (34. člen) in da spoštuje predpise in ukrepe varnosti in zdravja pri delu (35. člen). Delavec se je torej dolžan opraviti zdravniški pregled, na katerega ga napoti delodajalec. V primeru kršitve obveznosti iz delovnega razmerja pa ima delodajalec možnost delavcu redno ali izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi.

V skladu s 110. členom ZDR-1 je eden izmed razlogov za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi tudi, če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.

V primeru, da so izpolnjeni ti pogoji, se lahko v skladu z ZDR-1 delavcu poda tudi izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Tako je bilo ugotovljeno tudi v sodni Vrhovnega sodišča VIII Ips 304/2010.

Mateja Hribernik
Svetovalka za poklicno zdravje in varnost ter HACCP