Menu

Sistemizacija delovnih mest

Uredite vašo organizacijsko shemo in delovna razmerja

Razlog za kakovostno ureditev sistemizacije delovnih mest ni le zadostitev zahtevam zakonodaje, ampak tudi vzpostavitev zaupanja vrednega odnosa do zaposlenih!

Se sprašujete na kakšen način določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu?

Ne veste, kako bi se lotili priprave opisov delovnega mesta ali akta o sistemizaciji delovnih mest? Strokovnjaki s področja delovnega prava vam svetujemo na kakšen način sistemizirati delovna mesta in pripravimo opise delovnih mest.

Ali moramo sprejeti akt o sistemizaciji delovnih mest?

Delodajalec mora skladno z 2. odstavkom 22. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela. V praksi takšen splošni akt imenujemo akt o sistemizaciji delovnih mest. Izjema skladno z zakonom velja za manjše delodajalce (to je delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev).

Zakaj se razvoja zaposlenih lotiti načrtno?

1. Privabite in ohranite talentirane zaposlene
2. Maksimirajte učinkovitost
3. Komunicirajte spoštovanje
4. Gradite zaupanje in pozitivne odnose
5. Vzpostavite kulturo neprekinjenega učenja in rasti