Uvedba elektronske prijave nezgode in poškodbe pri delu

Na voljo je obrazec za urejanje pooblastil za dostop do novega e-postopka na portalu SPOT.

S 1. 9. 2022 bo možno prijavo nezgode ali poškodbe pri delu urejati le še prek portala SPOT.

Delodajalci, ki ste vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS), boste prijavo nezgode in poškodbe pri delu lahko po novem uredili le še prek portala SPOT.

Ker gre za NOVE postopke, je potrebno za vse osebe, ki bodo v imenu vašega podjetja/poslovnega subjekta urejale te vloge na portalu SPOT, urediti tudi novo pooblastilo.

Novo oziroma dopolnitev pooblastila je treba urediti tudi za osebe, ki imajo že pooblastila za druge SPOT postopke. 

Kako lahko uredite pooblastilo za nove e-postopke na portalu SPOT?

  • ELEKTRONSKO – od 1. 9. 2022 dalje:
    Zakoniti zastopniki, ki imate kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat) lahko pooblastilo za vaše pooblaščene osebe uredite prek portala SPOT. Elektronsko pooblaščanje bo omogočeno od 1. 9. 2022 dalje.
  • V primeru, če zakoniti zastopnik ne razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom, je možno pooblastilo urediti s pisno vlogo za podelitev pooblastila. Izpolnjeno pisno vlogo pošljete v skenirani ali obliki čitljive fotografije na elektronski naslov, po navadni pošti oziroma jo dostavite osebno na katerokoli točko SPOT (AJPES, GZS, OZS, UE, druge SPOT-točke…).

Pooblastilo za portal SPOT


docx Podelitev pooblastila za procesna dejanja na portalu SPOT

Podelitev pooblastila za procesna dejanja na portalu SPOT
Željka Kutija
Vodja PZV