Razlika med nadurnim delom in začasno prerazporeditvijo dela

Občasno se povsod soočamo s povečanim obsegom dela. Kakšne rešitve nam ponuja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1; UL RS, št. 21/2013 s sprem.), če ne želimo povečati števila zaposlenih?

 1. NADURNO DELO ali delo preko polnega delovnega časa
 • nadurno delo se odredi, ko smo prepričani, da dela ne moremo opraviti v rednem delovnem času. Posledično se na letnem nivoju opravi več ur kot je bilo načrtovanih z delovnim koledarjem;
 • nadurno delo se lahko odredi v eksplicitno določenih primerih (izjemno povečan obseg dela, preprečitev okvare na delovnih strojih, preprečevanje nastanka materialne škode, zagotovitev varnosti ljudi in premoženja …);
 • nadurno delo se odredi v PISNI OBLIKI praviloma PRED PRIČETKOM dela, izjemoma lahko tudi naknadno;
 • trajanje v povprečju v roku 6 mesecev: največ 8 ur/teden; 20 ur/mesec, 170 ur/leto oz. s privolitvijo 230 ur/leto;
 • delavcem, ki delajo krajši delovni čas zaradi invalidnosti ali drugih zdravstvenih razlogov se nadurno delo ne sme odrediti
 • starejšim delavcem se nadurno delo lahko odredi le z njihovo privolitvijo

2. ZAČASNA PRERAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA

 • prerazporeditev delovnega časa pomeni, da se na letnem nivoju opravi enako število delovnih ur kot je bilo načrtovanih, a v drugačnem razporedu kot je bilo prvotno predvideno (npr.: delovna sobota namesto ponedeljka, ki mu sledi praznični torek).
 • začasna prerazporeditev se pogosto odredi, ko se trenutno soočamo s povečanim obsegom dela, a smo hkrati prepričani, da se bo obseg dela v naslednjih 6 mesecih zmanjšal (ne zgolj normaliziral)
 • o prerazporeditvi delovnega časa je potrebno PISNO obvestiti delavce NAJMANJ 1 DAN PRED PRERAZPOREDITVIJO
 • v času trajanja prerazporeditve delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur/teden, delavcem pa je v tem obdobju potrebno zagotoviti najmanj 11 ur počitka/dan
 • delavcem, ki delajo krajši delovni čas zaradi invalidnosti ali drugih zdravstvenih razlogov se začasna prerazporeditev ne sme odrediti
 • starejšim delavcem se začasna prerazporeditev lahko odredi le z njihovo privolitvijo
Metka Lešnik
Pravna svetovalka