Sprejet Zakon o interventnih ukrepih za podporo trga dela

V začetku meseca marca je bila sprejet Zakon o interventnih ukrepih za podporo trga dela (UL RS, št. 29/2022), ki se nanašajo na začasno in občasno delo upokojencev.

Skladno z interventnim zakonom se upokojencem dovoli, da v koledarskem mesecu opravijo 90 ur začasnega ali občasnega dela oziroma tudi največ 120 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega ali občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 1080 ur.

Začasni ukrep iz zakona velja do 31. decembra 2022.

Upokojenci bodo lahko do 31. decembra 2022 delali namesto dosedanjih 60 ur v koledarskem mesecu do 90 ur. 

Metka Lešnik
Pravna svetovalka