Bruto urna postavka za študente in dijake bo v letu 2022, 6.17 €!

Od 15.1.2022 se je BRUTO urna postavka za študente in dijake zvišala iz 5,89 € na 6,17 €. To pomeni, da bo NETO urna postavka v letu 2022 minimalno znašala 5,21 € (znesek, ki ga dijak oziroma študent prejme na bančni račun).

Podatek je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 6/2022, dne 14.1.2022 (Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del).