Določen predlog PKP4

Vlada Republike Slovenije je v nedeljo, 28. junija 2020, določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4), s katerim spreminja in dopolnjuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije na področju dela, delovnih razmerij, štipendij in socialnega varstva. S PKP 4 se podaljšuje trajanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. 7. 2020. Vlada lahko ta ukrep pred iztekom s sklepom še največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

S PKP4 so sprejeti tudi ukrepi za blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki ne more opravljati dela in mu ni možno odrediti dela na domu. Predlog zakona delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi za te primere. Delavec, ki mu je odrejena karantena ob prehodu meje in zaradi tega ne more opravljati dela skladno s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini 50 %, povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev dela. Delavec, ki mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v Sloveniji in zaradi tega ne more opravljati dela skladno s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa mu ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini 80 % povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev dela. Upravičenost do povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene traja najdlje do 30. septembra 2020.

S PKP4 se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 vzpostavi in zagotavlja tudi delovanje mobilne aplikacije, katere glavni cilj je varovanje zdravja in življenja ljudi. Namen aplikacije je obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2 in osebami, ki jim je bila odrejena karantena.

Vir: gov.si

Metka Lešnik
Pravna svetovalka