Pridobivanje izkušenj

Študij je (le) temeljni steber za vstop na trg delovne sile, vendar pa mladi – za uspešno konkuriranje ostalim – potrebujejo še dodatna znanja, spretnosti in izkušnje. Vedeti moramo, da formalna (javno veljavna) izobrazba ne zagotavlja delovnega mesta. Je zgolj nujen (pred)pogoj za iskanje zaposlitve.

Kje pa mladi lahko pridobijo neformalna znanja?

Možnosti je kar nekaj. Pri neformalnem izobraževanju govorimo o pridobivanju dragocenih spretnosti in izkušenj. Vendar pa na koncu učenja/dela ne pridobimo certifikata oz. potrdila, ki bi dokazoval naše pridobljene veščine. A nič zato. Ko se zaposlimo, je pomembno da delo dobro opravljamo, in ne kje smo znanje pridobili.

 

Strokovna praksa

Delovna/strokovna praksa je zelo pomembna, saj omogoča vstop v razvito delovno okolje, kar pomeni: pridobivanje delovnih navad, črpanje izkušenj iz »okolice« … Pri delovni/strokovni praksi je pomembno, da študent pokaže zanimanje in voljo do dela, ki ga opravlja. Če je delodajalec s študentom zadovoljen, ga lahko po koncu študija tudi zaposli.

 

Prostovoljno delo

Pomembno je tudi prostovoljno delo: pomoč pri projektih, aktivno članstvo v društvih/klubih ipd. Čeprav za takšno delo posameznik ne dobi plačila, je to lahko pomembna izkušnja za prihodnji osebnostni razvoj. Vedeti moramo, da na ta način širimo svojo »mrežo« ljudi, kar ni zanemarljivo.

 

Študentsko delo

Mladi se za študentsko delo pogosto odločajo le zaradi plačila. To seveda ni pravi pristop. Študentsko delo namreč omogoča kvalitetno pridobivanje delovnih izkušenj, zato mladim priporočamo vestno opravljanje dela … morda pa vas delodajalec, pri katerem opravljate študentsko delo, kasneje tudi redno zaposli.

 

Ostala neformalna izobraževanja

Razni zavodi ponujajo nekatera krasna neformalna izobraževanja. V mislih imamo predvsem razna usposabljanja za pridobivanje določenih spretnosti, delavnice (javnega nastopanja, e-pismenosti itd.). Pregovor »več znaš, več veljaš« še vedno velja.

Pogumno v lov za izkušnjami

Z neformalnimi znanji širite svoje izkušnje, pridobivate nova poznanstva in si odpirate pot do zaposlitve. Vključujte se v čim več dejavnosti, ki so vam ljube in ne odlašajte.  Bodite prvi v vrsti pri raznih usposabljanjih in to bo pripomoglo k temu, da bo kasnejše čakanje na redno zaposlitev krajše.

Daša Levstik
Sodelavka na projektih