Team building – odličen način za izboljšanje komunikacije med sodelavci

Kaj sploh je team building? Team building v dobesednem slovenskem prevodu pomeni “grajenje ekipe”, v prenesenem pomenu pa govorimo o ekipnem delu ter grajenju ekipnega duha – ni torej namenjen izobraževanju zaposlenih, temveč temelji na krepitvi medsebojnih odnosov delavcev, pospešuje notranjo komunikacijo podjetja in prispeva k uspešnemu razvoju. S team buildingom natančneje definiramo vloge posameznih delavcev v podjetju, oblikujemo naloge, ki temeljijo na medsebojnem sodelovanju, poskušamo pa se tudi osredotočiti na probleme v delovnem okolju ter jih poskušamo rešiti.

Kako lahko koristi delavcu? Zakaj se je pomembno tovrstnih aktivnosti udeležiti in jih jemati resno?

Team building je skupno preživljanje prostega časa zaposlenih izven delovnega časa in izven delovnih prostorov, ki je nadgrajen z različnimi aktivnostmi, z namenom, da poveže delavce v boljšo skupno celoto.

Gre tako za druženje, z namenom izboljševanja odnosov, povečevanja kolegialnosti in povečevanja pripadnosti podjetju. Gre na nadgradnjo klasičnih sindikalnih izletov, ki so bili ali pa so še sestavljeni predvsem iz ogledov in druženja. Na teambuildingih se jim pridružujejo še različne psihofizične aktivnosti. To so lahko štafetne igre na pikniku, kreativne delavnice, team building seminarji, miselne vaje, lov za skritim zakladom ali pa morda kakšne druge športne dejavnosti, kot na primer rafting, igre z žogo, obisk adrenalinskega parka…

Zaposleni na tembuilding različno odreagirajo.  Veliko je takih, ki raje opazujejo kot sodelujejo. Ali se celo norčujejo iz ostalih akterjev. Morda se vam zdi neumno, morda vam je težko sprejeti takšen način druženja, vendar smo prepričano, da ko se ga boste udeležili, boste spoznali sodelavce v novi luči in zagotovo uživali!

Po teambuildngu se boste izboljšali komunikacijo, ki je temelj za uspešno delovanje podjetja, dvignila se bosta morala in vzdušje, povečala se bo kreativnost in inovativnost, povečala se bo zdrava mera tekmovalnosti med zaposlenimi, sodelavci bodo bolje razumeli prednosti, slabosti in interese drug drugega. Zaposleni se bodo počutili bolj udobno in samozavestno in si bodo več upali. Team building bo povečal stopnjo zaupanja med zaposlenimi.

Udeležba na teambuildingu se vam bo obrestovala in zagotovo prvi teambuilding ne bo tudi zadnji.

Urša Lapajne Geisler
kadrovsko svetovanje