Priročnik za zaposlene

Ste že razmišljali o pripravi priročnika za zaposlene?

Dobro napisan in odlično predstavljen priročnik za zaposlene je osnova za izgradnjo dobrega in močnega odnosa z vašimi zaposlenimi. S priročnikom postavite odlične temelje za učinkovito komunikacijo z zaposlenimi in si zagotovite, da zaposleni razumejo vaša pravila, pričakovanja, procese in zaveze vodstva.

Nekateri to brošuro poimenujejo tudi knjiga vrednot podjetja ali pa knjiga kulture podjetja, drugi mu rečejo vodnik ali kažipot … Za katerokoli ime se odločite, vam tovrsten priročnik z dobro in s premišljeno pripravljeno vsebino lahko omogoči odlično orodje za »usposabljanje« novozaposlenih in je tudi odličen pripomoček za vodenje že zaposlenih, v primeru, da se pojavi kakšno vprašanje ali nejasnost. V pomoč pri pripravi priročnika smo vam na podlagi naših bogatih izkušenj pripravili nekaj nasvetov, kako se tega lotiti. Kako uspešno predstaviti svoja pričakovanja in kako učinkovito ravnati s svojimi zaposlenimi.

Priročnik naj bo orodje komunikacije

Predstavitev pravnih aktov in raznih obvestil je lahko zaradi njihove obsežnosti za zaposlene prav zastrašujoča, zato se tega lotite na zabaven način in izpostavite tiste informacije, ki so za zaposlene najpomembnejše. Pozorno vključite tudi predstavitev vrednot in pričakovanj, ki jih imate do zaposlenih. Izpostavite svoja pričakovanja, kako naj se zaposleni obnašajo na delovnem mestu in kakšen odnos naj gojijo do svojih sodelavcev. Jasno opredelite, da je ta priročnik navodilo, kako naj ravnajo, kako je zaželeno, da ravnajo, vendar pa se lahko v primeru vprašanj vedno obrnejo na svoje nadrejene.

Osnovna misel priročnika naj bo proaktivna, pozitivna in spodbujajoča – to, kar tudi vi pričakujete od svojih zaposlenih. Za pisanje uporabite neposreden, preprost jezik, ki bo razumljiv vsem zaposlenim.

Varnost in zaščita

Področje priročnika, ki se nanaša na varnost zaposlenih je eno izmed najpomembnejših. Prevelikokrat se varnost zaposlenih jemlje za samoumevno in tudi zaposleni sami premalo pazijo nase, zato jih je treba na to še posebej opozoriti. Priporočljivo je, da v priročniku definirate, kakšen je postopek v primeru delovne nezgode, kriminalnega dejanja, zlorabe drog ali alkohola … Prav tako morate definirati ukrepe v primeru požara. Zaposlenim pokažite, da imate za vse neljube dogodke pripravljene načrte ukrepanja. Na tak način bodo občutili, da vam je mar za njihovo varnost.

Zagotovite si pravni pregled

Priročnik je ključni pripomoček za seznanjanje zaposlenih z najpomembnejšimi informacijami o podjetju in delovanju podjetja. Zato je nujno, da si po izdelavi osnutka priročnika naročite njegov pravni pregled in zagotovite, da se ne postavite v kakršnokoli kočljivo situacijo.

Izpostavite svoja pričakovanja (kodeks ravnanja)

Izpostaviti morate vsa pravna pričakovanja kot tudi jasno predstaviti svoja lastna pravila. Na primer:

  • če ne želite, da vaši zaposleni med delom uporabljajo privatni mobilni telefon, to povejte,
  • vključite navodila za koriščenje malice,
  • vzpostavite navodila za ravnanje ob menjavi delovne izmene,
  • pričakovana pravila obnašanja …

To je vaša priložnost, da jasno definirate vse, kar želite, tako da ne bo prostora za kakršenkoli dvom.

Ure, ugodnosti, nadomestila

Jasno opišite, kako so plačani vaši zaposleni, kaj je vključeno v njihovo plačo … Prav tako jasno opredelite koristi oziroma bonuse, ki jih imajo v okviru vašega podjetja (popusti, počitnice, prosti čas …).

Prav tako natančno opredelite politiko glede razporejanja in števila ur.

Priročnik naj bo berljiv in privlačen

Uporabite veliko naslovov, podnaslovov, alinej, odstavkov … Naj bo berljiv in pregleden, da bodo zaposleni hitro našli tisto, kar iščejo. Uporabite veliko infografik in shem.

Pustite prostor spremembam

Z rastjo vašega podjetja se spreminja tudi način ravnanja z zaposlenimi. Spremembe so naravne in pogoste, zato jih vnašajte tudi v priročnik za zaposlene. Določite si čas vsaj enkrat na leto, da priročnik prevetrite in ga dopolnite s spremembami. Prav tako vzamite to kot možnost, da postopke, ki funkcionirajo, ohranite, tiste, ki pa so se izkazali za neučinkovite, spremenite.

 Priprave priročnika se lahko lotite sami ali pa to delo prepustite zunanjim sodelavcem, kot smo mi. Pripravimo vam lahko vsebinski in vizualni koncept. Za vas pa lahko ves projekt priprave in izdelave priročnika izpeljemo do realizacije. 

Za več informacij lahko pokličete na 02 80 55 208 ali na 040 462 032.
Urša Zidanšek
Svetovalka za komuniciranje