Kako poskrbeti za učinkovito interno komuniciranje?

Na dobro ime organizacije oziroma na dolgoročno vrednost njene blagovne znamke vpliva vsaka interakcija z zunanjimi in notranjimi deležniki. Nezadovoljni zaposleni prav težko dobro komunicirajo s strankami in uspešno izpolnjujejo njihove potrebe. Na dolgoročni uspeh organizacije zagotovo vplivajo vtisi različnih posameznikov, ki vstopijo v stik z organizacijo.

Katero orodje internega komuniciranja izbrati?

Orodja internega komuniciranja:

 • Intranet,
 • interno glasilo,
 • oglasna deska (klasična ali digitalna),
 • družbeni mediji,
 • mobilna aplikacija za informiranje in deljenje idej,
 • sestanki,
 • e-novice …

Na izbiro orodja internega komuniciranja seveda vpliva cilj – kaj želimo s komuniciranjem doseči:

 • Utrditi timsko delo,
 • izboljšati komunikacijo,
 • razvijati zaupanje v organizaciji,
 • dosegati zvestobo,
 • utrditi vrednote organizacije,
 • motivirati zaposlene,
 • informirati zaposlene …

Pri izbiri orodja komuniciranja je treba upoštevati delovanje organizacije. Dobro interno komuniciranje vodi k večji angažiranosti zaposlenih; da v našem podjetju ne delajo zgolj za plačilo, temveč resnično verjamejo v podjetje in v njegovo dejavnost. Ko gre za slednje, so zaposleni resnično motivirani za delo in njihova zvestoba podjetju se povečuje. Zaposleni so hkrati bolj zadovoljni in predani.

Upoštevajte teh 5 korakov, da bo lažje:

1. korak: PRAVA EKIPA

Pomembno je, da imamo ekipo, ki skrbi za ažurno in dosledno pripravo oziroma izvedbo orodij notranjega komuniciranja, s katerimi navdušimo zaposlene. Ni dovolj, da zaposlenim vizijo podjetja povemo, ampak jim jo tudi večkrat ponovimo in ob tem uporabimo različna orodja komuniciranja. Če nimamo usposobljene notranje ekipe, lahko najamemo kadrovsko agencijo, ki pozna pristope internega komuniciranja in pripravo internih glasil, organizacijo in izvedbo dogodkov za zaposlene

2. korak: ANALIZA STANJA

Naredimo analizo trenutnega stanja notranjega komuniciranja. Pred spremembami ali pred uvedbo internega komuniciranja v družbi je potrebno opraviti krajšo analizo: v kolikšni meri zaposleni poznajo in verjamejo v vizijo podjetja, koliko se poistovetijo s podjetjem, ali bi zaposleni podjetje/izdelke podjetja priporočali drugim … Ko imamo odgovore na ta vprašanja, lahko pričnemo z razvojem primerne strategije internega komuniciranja.

3. korak: USKLADITEV ZUNANJE PODOBE Z INTERNIM KOMUNICIRANJEM

Za učinkovito pozicioniranje na trgu je pomembno, da sta tako notranja vizija podjetja kot zunanje videnje podjetja usklajena. Velik poudarek na zunanji podobi in manko internega komuniciranja lahko privede do manj zavzetih zaposlenih, ki s svojim delom in s komunikacijo do strank ne odražajo vrednot in podobe, ki jo podjetjem kaže zunanjim deležnikom. Zato je pomembno, da zaposleni poznajo cilje organizacije in so seznanjeni z rednimi dogodki ter z dogajanjem v podjetju.

4. korak: CILJI

Premislite, kaj je vaš primarni cilj internega komuniciranja:

 • redno obveščanje zaposlenih in s tem preprečitev širjenja neresničnih govoric,
 • informiranje zaposlenih o novih storitvah ali izdelkih podjetja,
 • izboljšanje motiviranosti zaposlenih …

Katerokoli orodje boste izbrali, komunicirajte na način, da bo vaše ciljno občinstvo sporočilu namenilo svojo pozornost.

5. korak: REDNO IZVAJANJE AKTIVNOSTI

Redno izvajajte aktivnosti in žanjite sadove dobrega internega komuniciranja.

 

Delo se ne konča s petim korakom. Interno komuniciranje je nenehna aktivnost, ki gradi vrednost blagovne znamke vašega podjetja tako v očeh vaših sodelavcev kot zunanjih deležnikov. Rezultat pa so lojalni in zadovoljni zaposleni ter dober ugled podjetja.