Dobro počutje na delovnem mestu

Ste danes zjutraj pozdravili sodelavce in jim namenili nasmeh?

Jaz, ti, on, ona … Za pozitivno delovno klimo in dobro počutje na delovnem mestu smo odgovorni mi vsi!

Po mnenju strokovnjakov so medosebni odnosi na delovnem mestu eden izmed najpomembnejših dejavnikov zadovoljstva zaposlenih v podjetju. Izvirajo iz nas samih, iz naših osebnostnih lastnosti in so usmerjeni na druge.

Kakšni so lahko medosebni odnosi?

Avtoritativni medosebni odnosi:

  • enosmerna komunikacija,
  • veliko nezaupanja,
  • stroga kontrola, ukazovanje.

Demokratični medosebni odnosi:

  • sodelavca sta drug ob drugem in sta enakopravna člana,
  • med njima poteka dialog, ki temelji na humanosti in dajanju povratnih informacij.

Magični trikotnik: zadovoljstvo – motivacija – delovna učinkovitost

Dobro počutje na delovnem mestu je v precejšnji meri odvisno od delovne klime, ki jo ustvarjajo vsi zaposleni v organizaciji. Medsebojno spoštovanje, razumevanje in prijetnost delovnega mesta dajejo delovni klimi pozitivno noto. Pomembna je tudi smiselnost delovnega mesta. Natančnost opredelitve delovnega mesta, možnost odločanja, odsotnost časovnih pritiskov, dobri medosebni odnosi – vse to so dejavniki, ki pomembno prispevajo k pozitivnemu zaznavanju delovnega mesta s strani zaposlenih in k večji delovni učinkovitosti. Tudi pozitivna čustvena stanja, kot je npr. zadovoljstvo prispevajo k optimalni učinkovitosti, saj zaposlenega dodatno motivirajo. Motivacija pa je glavna sila, ki vodi do cilja. Ob večji motivaciji je dosežek večji, večje pa je tudi zadovoljstvo.

Uspešni medosebni odnosi

Za vzpostavitev uspešnih medosebnih odnosov so zelo pomembni:

  • medosebno poznavanje in zaupanje,
  • dobra komunikacija,
  • medosebno sprejemanje in potrjevanje,
  • konstruktivno reševanje konfliktov.
Urša Zidanšek
Svetovalka za komuniciranje