5 razlogov zakaj izvajati teambuildinge

Teambuilding združuje ljudi s sodelovanjem in timskim delom na zabaven način. Cilj teambuildinga je s sodelovanjem priti do odličnih rezultatov. Skozi izgradnjo trdnih ekip za teambuilding, ki so zabavne in motivacijske, posamezniki gradijo svoje spretnosti in tkejo boljše odnose.

1. Mreženje, druženje in spoznavanje

Teambuilding je eden izmed najboljših načinov za povečanje produktivnosti dela. Ne izboljšuje pa le delovne produktivnosti, vpliva tudi na dvig morale, razmišljanje, postavljanje zahtevnejših vprašanj in vodi k razvoju organizacije.

2. Dvig produktivnosti

Teambuilding delavnice naj vsebujejo kakšno manjšo aktivnost, ki spodbuja tekmovalnost. Kljub temu, da smo na teambuildingu vsi zmagovalci, se obudi oziroma razvije kompetenca konkurenčnosti, bolj ciljno usmerjeni zaposleni pa prispevajo k boljšim rezultatom v primerjavi s konkurenco.

3. Motivacija

Teambuildingi so običajno sestavljeni iz aktivnosti, ki pomenijo sodelovanje in/ali tekmovanje v skupini, prav tako pa tudi oseben izziv. Ko skupina zmaga ali pa posameznik premaga sebe, se skupina veseli, čemur sledi zabava in praznovanje ter dodatno utrjevanje vezi skupine. S tem poskrbimo za dolgoročno motivacijo posameznika na osebni ravni, kar pa se seveda lahko prenese na delovno mesto.

4. Inovacije

S teambuildingom osebe potisnemo iz njihove cone udobja. Razmišljati pričnejo širše, s sodelovanjem v ekipi pa začnejo poudarek dajati tudi timu. Dober trener na teambuildingu lahko z zaposlenimi pripravi odlične ideje, ki vodijo do inovacij in koristnih predlogov na delovnem mestu.

5. Prijazno delovno okolje

Ne glede na stres, s katerim se srečujemo in ga lahko občuti prav vsak posameznik v organizaciji, je druženje na teambuildingih tisto, kar lahko razbije napetost, prepriča posameznika, da vzdrži tudi v zelo stresnih okoliščinah in ostane zvest podjetju. S tem se v podjetju ohranjajo ideje, razvoj znanja in napredek.
Daša Levstik
Sodelavka na projektih