Prva pomoč na delovnem mestu

Ste poskrbeli za vse potrebno za prvo pomoč na delovnem mestu?

Delodajalec mora za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu sprejeti potrebne ukrepe z določitvijo števila delavcev, usposobljenih za izvajanje prve pomoči, in zagotovitvijo potrebnega materiala in opreme za prvo pomoč.

Koliko usposobljenih oseb?

Če iz ocene tveganje izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu, mora delodajalec zagotoviti, da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev prisoten en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči. Prav tako mora delodajalec zagotoviti, da je vsak delavec seznanjen s tem, kateri delavci so usposobljeni za izvajanje ukrepov prve pomoči.

Omarica za prvo pomoč

Na 50 zaposlenih mora biti na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč. Če iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu, pa mora biti na razpolago vsaj ena omarica na 20 zaposlenih.

V omarici za prvo pomoč mora biti vedno na voljo naslednji sanitetni material:

 • povoj za prvo pomoč vrste 1: 5 kosov,
 • povoj za prvo pomoč vrste 2: 2 kosa,
 • krep povoj 8 cm x 5 m: 5 kosov,
 • krep povoj 10 cm x 5 m: 2 kosa,
 • povoj iz mula 6 cm x 4 m: 5 kosov,
 • povoj iz mula 10 cm x 4 m: 5 kosov,
 • obliž z blazinico 10 x 4 cm: 5 kosov,
 • obliž z blazinico 10 x 8 cm: 5 kosov,
 • sanitetna vata 100 g: 1 kos,
 • trikotna ruta: 5 kosov,
 • lepilni trak 2 cm x 1 m: 1 kos
 • lepilni trak 2 cm x 5 m: 1 kos,
 • sterilni zloženec 5 x 5 cm: 5 kosov,
 • sterilni zloženec 10 x 10 cm: 5 kosov,
 • vpojna sterilna gaza 0,4 m: 1 kos,
 • vpojna sterilna gaza 0,8 m: 1 kos,
 • varnostne sponke: 5 kosov,
 • škarje z zaobljeno konico: 1 kos,
 • prvi povoj za opekline (aluplast) 50 x 60 cm: 1 kos,
 • komprese za opekline (aluplast) 5 x 9 cm: 1 škatlica (10 kosov),
 • rokavice iz lateksa: 5 parov,
 • priročnik o prvi pomoči: 1 kos,
 • pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu: 1 kos.

Lokacija in oznake

Omarica za prvo pomoč mora biti na lahko dostopnem mestu in vedno na razpolago, vsebina omarice pa se mora sproti dopolnjevati z veljavnim sanitetnim materialom. Vsaka poraba sanitetnega materiala se mora zapisati.

Na omarici morajo biti zapisani naslednji podatki:

 • telefonska številka centra za obveščanje,
 • naslov in telefonska številka pooblaščenega zdravnika,
 • naslov in telefonska številka najbližjega zdravstvenega zavoda,
 • ime in delovno mesto delavca, usposobljenega za izvajanje prve pomoči.
Nejc Juhart
Svetovalec za poklicno zdravje in varnost