Menu

Programi

Pridobivanje dodatnih znanj ali kvalifikacij za poklicni in osebni razvoj nudimo na naslednjih področjih.

  • Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
  • Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)
  • Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata (programi priprav)

Več o programih lahko preberete tukaj.

Računalniška pismenost za odrasle (RPO)

Program računalniške pismenosti je namenjen pridobivanju temeljnega račuanlniškega znanja za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Udeleženci po vključitvi pridobijo javno veljavno potrdilo.

Javno veljavni program RPO je dostopen na spletnem naslovu: RPO

Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)

Zanimivi programi nudijo pridobivanje kompetenc za digitalno komuniciranje v sodobni družbi  in tako pridobimo veščine, s katerimi izboljšamo svojo učinkovitost na delovnem mestu in veščine pomembne za dobro predstavitev na trgu dela. Na Kadringu program v obsegu 20 % prilagajamo potrebam strank in potrebam delodajalcev; tako so nekateri RDO programi namenjeni bolj zaposlenim v proizvodnji in drugi RDO programi bolj administratorjem in komercialistom. Oblikovan je tudi program s posebnim poudarkom na znanju Excela.

Več o programu si lahko preberete tukaj.

Aktualne novice o izvajanju RDO programa

Brez ovir v digitalni svet

V sklopu projekta »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022« še naprej uspešno izvajamo izobraževalne aktivnosti. Zelo priljubljeni aktivnosti ostajajta »Računalniška pismenost za odrasle (RPO)« in programi za pridobivanje digitalnih kompetenc odraslih »Brez ovir v digitalni svet«. Odzivi udeležencev so bili vedno zelo pozitivni, kar naše predavatelje še dodatno motivira pri izvajanju tečajev.

V letu 2020 nam je izvedbo programa Brez ovir v digitalni svet  zaupalo še eno podjetje, in sicer Kovinarstvo Bučar, Drago Bučar, s. p.. Tečaj smo pričeli izvajati v začetku januarja, udeleženci pa so od samega začetka  pokazali veliko zanimanje za pridobivanje dodatnega računalniškega znanja. Tečaja se je udeležilo 25 zaposlenih.

Veseli smo, da smo lahko z udeleženci delili koristna znanja, ki jim bodo pomagala tako v zasebnem življenju kot na njihovi karierni poti.

Programi za pripravo na NPK

Cilj programov priprav je osvežitev znanja in učna pomoč zaradi pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata za NPK Knjigovodja, NPK Viličarist, NPK Upravljalec strojev, NPK Dietni kuhar, osnovni ECDL, Goethe, RIC in izpita iz slovenščine za tujce na osnovni ravni. Programi trajajo 20 ur, pri čemer se vsebina programa v obsegu največ 5 ur lahko prilagaja predznanju ter potrebam udeležencev.

V Kadringu izvajamo predvsem programa NPK upravljalec strojev in program usposabljanja s področja HACCP sistema.

Vir fotografij: Unsplash.

Usposabljanje za varno delo po sistemu HACCP

Spoznajte pravne podlage za uveljavljanje zahtev HACCP. Seznanite se s smernicami s področja varnega dela z živili in njihovo uporabo. Spoznajte 7 načel HACCP sistema in njihovo uporabo v praksi ter se usposobite za vodenje dokumentacije in evidenc sistema HACCP – skladno z zakonodajo.

Spremljajte izvedbo programa tukaj.
Več informacij:

Urška Kukovič Rajšp,
telefonska številka: 040/602 491,
elektronski naslov: urska.kukovic@kadring.si