Menu

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022

V obdobju 2018 - 2022 bomo v Kadringu izvajali izobraževalne programe za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc.

Namen

Namen operacije je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Ciljna skupina

Ciljna skupina so zaposlene in brezposelne osebe, starejše od 45 let, z največ IV. stopnjo izobrazbe. V ciljno skupino niso zajeti študentje, dijaki ali upokojenci.

Vir fotografij: Unsplash.

Partnerji projekta


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Več informacij:

Urška Kukovič Rajšp,
telefonska številka: 040/602 491,
elektronski naslov: urska.kukovic@kadring.si