Menu

Model kompetenc

Postavite prave ljudi na prava mesta

Hitre spremembe v okolju postavljajo pred vas zahtevo po izredni fleksibilnosti, izjemni sposobnosti predvidevanja ter hitrega in ustreznega odzivanja nanje. Potrebujete sodelavce, ki bodo imeli vsa potrebna znanja in veščine ter osebnostne lastnosti, da bodo svoje delo odlično opravljali. Takšni sodelavci morajo imeti za to prave kompetence!

Kaj so kompetence?

 • So vse tiste lastnosti posameznika, ki mu omogočajo učinkovito, uspešno in kakovostno opravljanje njegovih delovnih nalog in aktivnosti,
 • so vsota sposobnosti, znanja, spretnosti, veščin, stališč, motivacije in reakcij posameznika v določenih situacijah.

Le z natančno pojasnjenimi pričakovanji lahko pričakujete najboljše rezultate!

Ko boste zaposlili pravo osebo s pravimi kompetencami na pravo delovno mesto, bo delo zelo uspešno opravljeno skladno z vašimi pričakovanji. Kako do tega? Za vas pripravimo model kompetenc!

Kaj je model kompetenc?

 • Je nadgradnja sistemizacije delovnih mest,  
 • razjasni pričakovanja v okviru posameznega delovnega mesta,
 • definira, kaj posamezniku na določenem delovnem mestu zagotavlja uspešnost pri njegovem opravljanju delovni nalog,
 • opredeljuje standarde delovne uspešnosti.

Zakaj?

 • Ker je eden ključnih pogojev za učinkovito delovanje sistema upravljanja kadrov,  
 • zato, da boste pravilno izbrali nove sodelavce,
 • zato, da boste pravilno načrtovali usposabljanja in izobraževanja,
 • da boste pravilno in objektivno ocenjevali njihovo delovno uspešnost in jih nagrajevali,
 • da boste razvijali sistem nasledstva v vašem podjetju,
 • da boste spodbujali timsko delo in uspešno zaključevali delovne naloge in projekte.

Metodologija izdelave modela kompetenc:

 • V vašem podjetju ali organizaciji analiziramo delovni proces, zahteve delovnega mesta in opredelimo standarde delovne uspešnosti,
 • zberemo podatke z intervjuji zaposlenih, ki določeno delovno mesto že zasedajo,
 • analiziramo tako zbrane podatke,
 • opredelimo zahtevane kompetence za posamezno delovno mesto,
 • razvijemo model kompetenc.

Zakaj ga uporabljamo?

 • Za definiranje kriterijev za izbiro in razvoj kadrov,
 • za sistem izobraževanja in usposabljanja,
 • za postavitev jasnih prioritet vodenja,
 • za opredeljevanje želenega vedenja.
Zakaj se razvoja zaposlenih lotiti načrtno?

1. Privabite in ohranite talentirane zaposlene
2. Maksimirajte učinkovitost
3. Komunicirajte spoštovanje
4. Gradite zaupanje in pozitivne odnose
5. Vzpostavite kulturo neprekinjenega učenja in rasti