Menu

Mobing

Učinkovito preprečevanje mobinga na delovnem mestu

V zadnjih letih je mobing tema, ki jo pogosto zasledimo v medijih. Slišimo, da delavci vlagajo tožbe iz naslova mobinga. Zaradi navedenega vsi delodajalci veste, da morate skladno z zakonom sprejeti določene ukrepe na tem področju. Ampak kakšni naj bodo ti ukrepi? Kako se lotiti urejanja te problematike v praksi?

Pri tem vam pomaga informacijska pisarna za preprečevanje mobinga, ki pri nas deluje že od leta 2007. Pomagamo vam s svetovanjem pri sprejemanju ukrepov za preprečevanje, prepoznavanje in odpravljanje mobinga. Prav tako nudimo brezplačno zunanjo strokovno pomoč žrtvam mobinga. Izvajamo tudi delavnice s področja preprečevanja, prepoznavanja in odpravljanja mobinga za vodje ali za pooblaščene osebe.

Ali ste vedeli, …

… da je obveznost sprejetja ukrepov na področju mobinga določena kar v dveh zakonih? V 47. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) je določeno, da mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. Podobno je v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011) v 24. členu opredeljeno, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

Na področju mobinga je najuspešnejša preventiva! 

Zagotovite si jo pri nas!
Se bojite obiska inšpektorja s področja varnosti in zdravja pri delu?

Z našim sodelovanjem boste mirno spali, vaši zaposleni pa bodo varni in zadovoljni na svojem delovnem mestu!