Menu

Ne prezrite

S 1. APRILOM 2019 VIŠJA BRUTO POSTAVKA ZA ŠTUDENTE

SPREMEMBA NAJNIŽJE URNE POSTAVKE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Od 1. aprila 2018 mora bruto urna postavka za študentsko delo znašati vsaj 4,73 €

Dijaki in študentje, ki opravljajo delo preko študentskega servisa, so od 1. aprila 2018 dalje upravičeni do povišanja minimalne urne postavke za uro opravljenega dela. Ura dela preko študentskega servisa po novem znaša vsaj 4,73 €.

Povišanje bruto urne postavke za opravljeno študentsko delo je določeno z Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del (UL RS, št. 17/2018), ki jo je sprejelo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Povišanje urne postavke (velja od 1. septembra 2016 dalje)

Podražitev študentskega dela (velja od 1. februarja 2015 dalje)