Menu

TVU

Naše prireditve v 2020

Učimo se vse življenje

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je vseslovenska promocija izobraževanja in učenja, ki poteka vsako leto maja in junija. V projektu, ki ga vodi in koordinira Andragoški center Slovenije, vsako leto sodelujemo pri organizaciji brezplačnih dogodkov, ki se jih udeležujejo vse generacije – otroci, mladostniki, odrasli in starejši.

Kadring v projektu TVU sodeluje že skoraj od začetka!

Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana “Slovenija, učeča se dežela”. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.