Menu

Kadrovska konferenca 2015

Od kadrovikov za kadrovike!

Udeleženci konferenci podelili odlične ocene

Udeleženci – skupaj jih je bilo na konferenci nekaj več kot 60 – so svoje zadovoljstvo s konferenco ocenili z odlično povprečno oceno 4,9 od 5. Posebej so jih navdušile dobre teme, izvrstni predavatelji (dr. Darja Senčur Peček, Miha Šercer, Stanko Omerzu, mag. Jani Prgić …) ter zanimivi in koristni praktični primeri podjetij Steklarna Hrastnik in Talum, d. d.  

Poudarki iz predavanj

»Delodajalec mora voditi evidenco o izrabi delovnega časa tudi za dijake in študente,« je v svojem predavanju poudarila Mirela Štunf, inšpektorica za delo.

Kakšna je najnovejša sodna praksa na področju delovnega prava, je skozi zanimive sodne odločbe predstavil predsednik delovnega sodišča v Mariboru Stanko Omerzu.

Katere skupine zaposlenih uživajo posebno varstvo pred odpovedjo o zaposlitvi, je na konferenci povedala dr. Darja Senčur Peček iz Pravne fakultete univerze v Mariboru. Novosti, ki jih prinaša ZPIZ-2 ter pomen in vlogo dodatnega pokojninskega zavarovanja, je predstavil dr. Igor Pšunder, član uprave Moje naložbe pokojninske družbe, d. d. 

Pogačar: Spodbujalo se bo zaposlovanje starejših

Registrirana brezposelnost med mladimi do 30 let se je zmanjšala, zato bodo prihodnji ukrepi usmerjeni predvsem v spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb starejših od 55 let, je v svoji odlično predstavitvi poudaril Peter Pogačar, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Primer dobre prakse: Steklarna Hrastnik

V Steklarni Hrastnik na kadrovskem področju zasledujejo dva strateška cilja: razvoj podjetniške in učeče se kulture ter oblikovanje boljšega, privlačnejšega in zanimivega okolja za delo. Tudi ob pomoči zasledovanja teh ciljev so uspeli podjetje popeljati iz rdečih številk do dobička, je v svoji predstavitvi povedal vodja kadrovske službe v podjetju Soniboj Knežak. Predstavil je tudi sistem mentorstva, ki se uvaja ob zaposlovanju novih sodelavcev, ob dalj časa trajajoči odsotnosti z dela, kadar zaposleni nimajo dovolj znanj, imajo pa potencial, ter pri razvoju naslednikov in ključnih kadrov. 

Talum: Ukrepi morajo živeti v praksi!

Kakšne ukrepe so v Talumu sprejeli za preprečevanje regresnih zahtevkov so v zanimivem in zelo praktičnem predavanju predstavili Darja Vodušek Vtič, Iztok Trafela in Suzana Horvat. Ključnega pomena je preventivno delovanje na različnih področjih: pri selekcijskem postopku, nenehno izobraževanje in informiranje zaposlenih, preventivne aktivnosti za ohranjanje dobre psihofizične kondicije zaposlenih, stalno izboljševanje pogojev dela, sodelovanje različnih strok (kadrovske, pravne, varnosti in zdravje pri delu, medicine dela, strokovnjakov iz delovnih sredin – vodje, tehnologi …), predvsem pa doslednost pri izvajanju aktivnosti. »Živeti morajo v praksi in ne na papirju!« sporočajo predavatelji iz Taluma. 

Novi koncept upravljanja znanja in inovacij: ambidekstroznost

Kako lahko podjetje s pravilnim pristopom k upravljanju znanja izboljša svoje procese, je v svojem predavanju predstavila Nina Potočnik, direktorica podjetja Kadring, d. o. o. Na tem področju se uveljavlja povsem novi koncept, ambidekstroznost (angl. ambidexterity), ki pomeni sposobnost organizacije, da hkrati uvaja inkrementalne in diskontinuitetne inovacije. Da zna hkrati sprejemati najbolje odločitve z že znanimi informacijami in zbirati povsem nove informacije, iskati povsem nove rešitve. Sposobnost združevanja te dualnosti tudi v svoji organizacijski strukturi zaznamuje uspešna podjetja v 21. stoletju. 

Regresni zahtevki in meje odgovornosti delodajalcev

Kako poteka obravnava regresnih zahtevkov pri ZZZS, je podrobneje predstavil Boštjan Savšek. Podjetjem je svetoval, naj v primeru regresnega zahtevka komunicirajo z ZZZS in posredujejo vse potrebne informacije. Kako se ugotavlja odškodninska odgovornost delodajalcev, kateri so elementi odškodninske odgovornosti ter kako se lahko delodajalec zaščiti pred tveganji (sprejem ustreznih ukrepov in aktov, izvajanje ukrepov in preventivnih ukrepov) je udeležencem predstavil odvetnik Miha Šercer. 

Vprašanja, ki smo jih obravnavali v praktičnem delu