Menu

Uspešen zagon projekta KOC MAT 2.0

V podjetju Kadring, d.o.o., smo veseli uspešnega začetka novega Kompetenčnega centra za razvoj materialov KOC MAT 2.0, v katerem sodeluje kar 33 partnerjev. Kompetenčni center deluje pod okriljem SRIP-a MATPRO.
Na kick-off sestanku 18. septembra 2019 v Slovenski Bistrici so se partnerji projekta seznanili z navodili izvajanja projekta ter s predlogom programa skupnih usposabljanj. Glavna usmeritev kompetenčnega centra je razvoj kompetenc s področja digitalizacije in avtomatizacije procesov.
Pomen usposabljanj za razvoj zaposlenih in doseganje dobrih poslovnih rezultatov podjetij je na sestanku izpostavil tudi David Kastelec iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.
Koordinatorica SRIP MATPRO Vesna Nahtigal je ob koncu dogodka vse partnerje povabila na posvet Povezovanje - ključ do konkurenčnosti in kadrov, ki bo 17. oktobra v Portorožu, in predstavlja pomembno platformo za sodelovanje podjetij.