Menu

KOC MAT 2.0

V podjetju Kadring, d.o.o., smo veseli uspešnega začetka novega Kompetenčnega centra za razvoj materialov KOC MAT 2.0, v katerem sodeluje kar 33 partnerjev. Kompetenčni center deluje pod okriljem SRIP-a MATPRO.

Več o projektu: https://kocmat20.com/

Predstavitev KOC MAT 2.0

KOC MAT 2.0 združuje podjetja v sklopu SRIP-A MATPRO, ki delujejo na 3 področjih: kovinsko-predelovalna industrija, multikomponente in premazi ter IKT. Podjetja v partnerstvu skupaj zaposlujejo več kot 6.000 oseb in letno ustvarijo več kot 4,3 milijarde prihodkov (upoštevani so prihodki iz konsolidiranih bilanc za 2018) oz. 1 % slovenskega BDP ter so izrazito izvozno naravnana. Glavni namen KOC MAT 2.0 je povezati podjetja na področju razvoja kompetenc zaposlenih, izvedba skupnih usposabljanj na prednostnih področjih (učinkoviti razvoj materialov, digitalizacija procesov, uvajanje avtomatizacije in robotizacije in izboljšanje kakovosti procesov in izdelkov), s tem pa dvig ključnih kompetenc zaposlenih in zagotavljanje rasti dodane vrednosti na zaposlenega, obsega prihodkov in rast delovnih mest v dejavnosti kovinsko-predelovalne industrije in multikomponent (ožja definicija).

Utrinek s prvega srečanja, Urška Kukovič Rajšp iz podjetja Kadring, d. o. o.

Cilji projekta

Glavni cilji projekta so priprava in izvedba novega programa usposabljanja na področju digitalizacije in avtomatizacije (Strokovnjak za uvajanje in vodenje področja digitalizacije v proizvodnem podjetju) in realizacija najmanj 2.000 vključitev v usposabljanja ter vključitev vsaj 400 zaposlenih v usposabljanja. Cilj projekta je nadgradnja vsaj enega srednješolskega izobraževalnega programa s področja panoge za tehnični kader ter vzpostavitev trajnega sistema prenosa dobrih praks.

Utrinek s prvega srečanja, David Kastelec iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Skupni interes

Podjetja v KOC MAT 2.0 imamo komplementarne proizvodne programe, zato imamo tradicijo partnerskega povezovanja (kupec-dobavitelj/razvojni dobavitelji). Soočamo se z istimi izzivi: optimizacija proizvodnih procesov, posodobitev proizvodnih programov, avtomatizacija, robotizacija in informatizacija proizvodnega procesa,  uvedba digitalizacije procesov, izboljšanje uvajanja praks vitke proizvodnje in kreiranje pogojev za razvoj materialov kot končnih produktov. Z dvigom kompetenc bomo pridobili znanja za uvajanje sistemov obvladovanja proizvodnje in tehnološkega razvoja.

Partnerstvo

Novice o projektu