Menu

Sprejet je bil Zakon o poslovni skrivnosti, ki začne veljati 20.4.2019Z začetkom veljavnosti zakona se spreminjajo tudi določbe ZDR-1, in sicer se določba  2. odstavka 38. člena, da se za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, delavec pa je odgovoren za kršitev, če je vedel ali bi moral vedeti za tak značaj podatkov, nadomešča z določbo: 

»(2) Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovne skrivnosti. Delavec je odgovoren za kršitev, če je vedel ali bi moral vedeti za tak značaj informacij.«.

Zlasti je za podjetja pomembno, da se informacija, ki jo želi podjetje varovati, definira kot poslovna skrivnost, in se s tem seznani vse osebe, ki prihajajo v stik z njo. V nasprotnem primeru ne bo mogoče oziroma bo zelo oteženo uveljavljanje varstva.