Menu

Novosti na področju kolektivnega dogovarjanjaV Uradnem listu RS, št. 24/2019 so bili med drugim objavljeni:

- Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, ki začne veljati prvi dan naslednjega meseca po njeni objavi in je sklenjena za obdobje dveh let,

- Pristop k Dodatku št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, s katerim je k dodatku št. 3 naknadno pristopilo Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. – Sekcija za kovine in

- Pristop k Dodatku št. 12 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije s katerim je k dodatku št. 12 naknadno pristopilo Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. – Sekcija za kovine.