Menu

Nova pravila za delo v Avstriji, posebej za prevoznike

Od prvega januarja v Avstriji velja strožja zakonodaja za preprečitev socialnega in plačnega dampinga, kar zaradi številnih birokratskih zahtevkov in visokih kazni slovenske obrtnike in podjetnike pri opravljanju čezmejnih storitev postavlja v težaven položaj. 

Za prevoze iz in v Avstrijo potrebno izpolnjevati dodatno dokumentacijo, vozniki pa morajo vedno imeti s seboj nekatere dokumente, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Nova pravila veljajo za vse bileteralne prevoze, prevoze za tretje države in kabotažne prevoze.

Izvzeti so prevozi, ki so tranzitni, kar pomeni, da v Avstriji ni naklada ali razklada, torej če se Avstrijo samo tranzitira.

 

Če v Avstriji nakladate ali razkladate blago ali potnike, je potrebno narediti prijavo preko ZKO. Izpolniti morate obrazec ZKO3. Voznik mora imeti kopijo oddanega ZKO3 obrazca vedno v vozilu v papirnati ali elektronski obliki. ZKO prijavo morate oddati pred vstopom vozila v Avstrijo.

Dokumentacija, ki jo mora imeti voznik vedno s seboj:

  • A1 obrazec
  • M1 obrazec
  • Urne evidence v nemščini
  • Podlage glede izobrazbe delavcev v nemščini
  • Pogodba o zaposlitvi v nemščini
  • ZKO prijavo
  • Priglasitev dejavnosti
  • Plačilne liste v nemščini
  • Bančne izpiske.

 

Še tako dobro pripravljeni podjetniki lahko naredijo prekrške pri pripravi zahtevane dokumentacije, ker ima Avstrija visoke zahteve, hkrati pa se nenehno spreminjajo tudi predpisi, za katere stranke niti ne vedo. Tako je treba vedno znova izračunati nove plače, saj morajo biti te za čas opravljanja storitev v Avstriji usklajene z avstrijskimi kolektivnimi pogodbami.


Predvidene sankcije za neupoštevanje določil lahko dosežejo tudi do 80.000 evrov, približno stokrat več od dosedanje najvišje možne kazni. Poleg tega se kazni seštevajo in obsegajo tako delavce kot tudi nadrejene.

Avstrijska sodišča pred spreminjanjem zakonodaje niso povprašala za mnenje Sodišča EU, kar bi morala storiti. Spremembe, ki jih bo s 1. januarjem 2017 uvedla Avstrija, namigujejo na zaprtje trga, zato lahko novonastala situacija pelje tudi do morebitne pritožbe na Evropsko komisijo.