Menu
Tedni vseživljenjskega učenja
Zakaj izbrati outsourcing kadrovske funkcije?
Outsourcing različnih strokovnjakov je postal realnost novodobnih podjetij, saj s svojo prilagodljivostjo in racionalizacijo stroškov podjetjem prinaša mnoge ugodnosti. Specializirano podjetje za upravljanje s kadri vašemu podjetju omogoči usmeritev na njegovo osnovno dejavnost. Outsourcing vam pomaga racionalizirati poslovanje ter prihrani čas in denar.
V letu 2020 bodo vsi starši lahko spremljali prvošolčke v šolo na prvi šolski dan
27.12.2019 je bil v Uradnem listu št. 81/19 objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B), ki začne veljati 11.1.2020. Od takrat dalje ima vsak delavec pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan.
24 ključnih kazalnikov uspešnosti!
Ključni kazalniki uspešnosti oziroma »KPI« lahko pripomorejo k večjemu uspehu vašega podjetja ali oddelka. V nadaljevanju članka vam predstavljamo ključne koncepte za postavljanje kazalnikov uspešnosti.
NOVO na KADRINGU: SPLETNI TEČAJ EXCELA
Pridobite znanje Excela preko spleta! Pridobili boste znanje za učinkovito rabo osnovnih in naprednih tehnik obvladovanja Excela. Na tečaju se boste naučili obvladovanja podatkov, uporabe formul in podobnih funkcij, ki vam bodo olajšale vsakodnevna opravila. Pridobili boste znanje, ki je uporabno pri iskanju nove zaposlitve in opravljanju vsakodnevnih delovnih obveznosti.
AKTUALNE INFORMACIJE: KORONAVIRUS
Na našem INFO portalu za vas pripravljamo aktualne vsebine o nastalih izrednih razmerah. Preberite več o sprejetih zakonih in ukrepih ter o posledicah, ki jih prinašajo za delodajalce.
Pojasnila ZZZS glede odsotnosti z dela v času izbruha koronavirusa
V času izbruha koronavirusa, je lahko delavec odsoten z dela zaradi različnih razlogov. V nadaljevanju je pojasnjena odsotnost z dela iz zdravstvenih razlogov s strani ZZZS.
Uporabne informacije za delodajalce v času izvajanja ukrepov za preprečevanja širitve novega koronavirusa
V času, ko se soočamo z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širitve novega koronavirusa, se vsem delodajalcem postavlja množica vprašanj glede organizacije dela, zlasti glede organiziranja dela na domu, koriščenja letnega dopusta, prerazporeditve dela, pravic v zvezi z zagotovitvijo varstva otrok …
Uspešen zagon projekta KOC MAT 2.0
V podjetju Kadring, d.o.o., smo veseli uspešnega začetka novega Kompetenčnega centra za razvoj materialov KOC MAT 2.0, v katerem sodeluje kar 33 partnerjev. Preberite več.
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022
V obdobju 2018 - 2022 bomo v Kadringu izvajali izobraževalne programe za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc. Poudarek je na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (osnove računalniške pismenosti, Excel, priprave na NPK).
Skladno z 12. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, če ni z zakonom drugače določeno.
Ključni kazalniki uspešnosti oziroma »KPI« lahko pripomorejo k večjemu uspehu vašega podjetja ali oddelka. V nadaljevanju članka vam predstavljamo ključne koncepte za postavljanje kazalnikov uspešnosti.
Najprej morate podati vlogo za dovoljenje za zaposlitev (obr. TUJ-HR) na ZRSZ. V vlogi je med drugim potrebno opredeliti čas trajanja predvidene zaposlitve državljana Hrvaške, ki ne sme biti daljši od enega leta. Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, in izjavo tujca, da se je pripravljen zaposliti pri tem delodajalcu; dokazilo o ustrezni izobrazbi ali poklicni kvalifikaciji tujca; fotokopijo potnega lista tujca.
V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali pa možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi).
Izvedba kakovostnega linijskega nadzora v podjetju je izjemnega pomena tako z vidika kakovosti proizvoda kot z vidika zagotavljanja varnega načina dela pri doseganju zastavljenih ciljev v proizvodnji. Pomembno je, da se v linijski nadzor vključujejo vsi zaposleni na delovnem mestu in seveda, da se ugotovljene pomanjkljivosti in nevarnosti sproti odpravljajo.
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu z vrsto ukrepov. Vas zanima s katerimi?
Ste kot delodajalec obveščeni o tem katere evidence in poročila morate voditi?
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če prevoz organizira delodajalec. V kakšnem primeru pa morate poškodbo pri delu prijaviti?
Vsaka organizacija mora razumeti, kateri profili talentov ustrezajo delu v njej, kajti talent, ki je potreben za delo v eni organizaciji, ni nujno potreben v drugi.
Spremljanje delovne učinkovitosti in motiviranje zaposlenih sta ključni nalogi vodij. Ti v praksi pogosto naletijo na težavo, kako spodbuditi podpovprečne zaposlene k doseganju boljših rezultatov ter kdaj je dosežena meja, ko je treba poseči po trših ukrepih. Strokovnjaki s Harvard Business Review svetujejo kako pravilno motivirati!
Mislite, da se karizmatični vodje rodijo s karizmo? Ne, karizma je posledica vedenja, zato moramo vedeti, kakšno vedenje izbrati, da nas bodo drugi sprejemali kot karizmatične vodje. Napredek pri vodenju se začne z odločitvijo, da bomo karizmatični. Drugi korak je povečanje samozavesti. Tretji korak je naša fizična karizma. Četrti in najpomembnejši korak pa je naše vedenje.
Vse več podjetij v zadnjem času pozornost posveča ocenjevanju svojih zaposlenih. Le pravi ljudje na pravih delovnih mestih so lahko pri svojem delu motivirani in zavzeti, tako pa dolgoročno prispevajo k uspehu in konkurenčnosti podjetja na trgu.

DOGODKI

Rogaška Slatina, 14.11. - 15.11.2019, 9.00-16.00
Terme Zreče, 8.11. - 9.11.2018, 9.00-16.00
Več dogodkov

NEWSLETTER