Menu
Veste vse o študentskem delu?
Vas zanima kdo lahko dela preko študentskega servisa, kako je z dohodnino ... Zbrali smo nekaj informacij na to temo.
Team-building: gradnja odnosov in zaupanja med člani tima
Medtem ko v podjetjih o prednostih timskega dela ne dvomijo, se team-buildingov pogosto drži sloves zgolj zabavnih izletov. Čeprav lahko aktivni timski izobraževalni programi pod profesionalnim vodstvom bistveno izboljšajo odnose, zaupanje med sodelavci in delovno učinkovitost.
Kako pripraviti učinkovit priročnik za zaposlene?
Dobro napisan in odlično predstavljen priročnik za zaposlene je osnova za izgradnjo dobrega in močnega odnosa z vašimi zaposlenimi. S priročnikom postavite odlične temelje za učinkovito komunikacijo z zaposlenimi in si zagotovite, da zaposleni razumejo vaša pravila, pričakovanja, procese in zaveze vodstva. Pripravili smo vam nekaj uporabnih smernic.
5-krat NE stresu!
Stres na delovnem mestu je tihi ubijalec, ki se ga vse premalo zavedamo in poskušamo ubraniti. Ker smo na delovnem mestu (vsaj) tretjino dneva, je izpostavljenost stresu izredno velika in ima lahko izredno negativne posledice. Pripravili smo 5 nasvetov kako se ubraniti pred tem sodobnim sovražnikom.
Trenutne aktualne denarne spodbude za zaposlovanje
Trenutno je razpisanih kar nekaj denarnih spodbud za delodajalce ob zaposlovanju novih zaposlenih. V kratkem pa bo Ministrstvo za delo, ki ga vodi Anja Kopač Mrak, v aprilu in maju razpisalo še precej novih spodbud za zaposlovanje. Spremljajte nas!
Vas vsakodnevne službene obveznosti oddaljujejo? Želite povezati svojo ekipo?
Danes, ko se v poslovnem svetu vse vrti okrog naročnikov, podjetja včasih pozabijo na svoj največji zaklad – svoje zaposlene. A načrtovane in vodene delavnice ekipo povežejo, povečajo motivacijo in posledično vplivajo na uspešnost podjetja. Čas je za TEAMBUILDING V NARAVI!
Sedem smrtnih grehov pri vodenju sestankov
Sestanki so nujno zlo v podjetjih, saj z njimi izboljšujemo komunikacijo, podpiramo timsko delo, povečujemo informiranost in iščemo inovativne rešitve. Vse lepo in prav, ampak če sestanki niso vodeni pravilno, lahko z njimi več izgubimo kot pridobimo. Veste kako jih voditi?
Poznate vaše obveznosti pri pripravi navodil za varno delo?
Za vsako delovno opravilo na določeni delovni opremi je delodajalec dolžan izdelati navodila za delo in navodila za varno delo, s katerimi se mora preko usposabljanja na delovnem mestu delavce tudi seznaniti in poučiti.
5 RAZLOGOV ZA OUTSOURCING KADROVSKE FUNKCIJE
Outsourcanje kadrovske funkcije pomeni, da aktivnosti s podorčja kadrovanja, razvoja zaposlenih, vodenja kadrovskih evidenc, pravnega svetovanja in drugih razvojnih del s področja dela z ljudmi podjetje zaupa zunanji organizaciji. Predstavljamo vam pet razlogov, zakaj se za to odloča vse več organizacij.
Kako urediti pisarno v zdravju prijazno?
Vas boli v križu? Imate težave z očmi? Zaradi narave dela se v pisarnah pojavlja vedno manj dinamičnega dela, kar povzroča slabo počutje, številne bolezni in nezadovoljstvo zaposlenih. Pripravili smo nekaj nasvetov za izboljšanje delovnega prostora v pisarni.
Skladno z 12. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) se pogodba o zaposlitvi sklene za nedoločen čas, če ni z zakonom drugače določeno.
Postopek sprejemanja splošnega akta je odvisen od tega, za kakšen splošni akt gre in ali imate v podjetju organiziran sindikat oziroma svet delavcev.
V Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS, št. 21/2013) ima delodajalec v primeru kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja možnost ugotavljanja disciplinske odgovornosti ali pa možnost podaje odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redne odpovedi iz krivdnega razloga ali izredne odpovedi).
Delodajalec mora za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu sprejeti potrebne ukrepe z določitvijo števila delavcev, usposobljenih za izvajanje prve pomoči, in zagotovitvijo potrebnega materiala in opreme za prvo pomoč.
Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu z vrsto ukrepov. Vas zanima s katerimi?
Ste kot delodajalec obveščeni o tem katere evidence in poročila morate voditi?
Delodajalci in samozaposleni prijavljajo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če prevoz organizira delodajalec. V kakšnem primeru pa morate poškodbo pri delu prijaviti?
Vsaka organizacija mora razumeti, kateri profili talentov ustrezajo delu v njej, kajti talent, ki je potreben za delo v eni organizaciji, ni nujno potreben v drugi.
Spremljanje delovne učinkovitosti in motiviranje zaposlenih sta ključni nalogi vodij. Ti v praksi pogosto naletijo na težavo, kako spodbuditi podpovprečne zaposlene k doseganju boljših rezultatov ter kdaj je dosežena meja, ko je treba poseči po trših ukrepih. Strokovnjaki s Harvard Business Review svetujejo kako pravilno motivirati!
Mislite, da se karizmatični vodje rodijo s karizmo? Ne, karizma je posledica vedenja, zato moramo vedeti, kakšno vedenje izbrati, da nas bodo drugi sprejemali kot karizmatične vodje. Napredek pri vodenju se začne z odločitvijo, da bomo karizmatični. Drugi korak je povečanje samozavesti. Tretji korak je naša fizična karizma. Četrti in najpomembnejši korak pa je naše vedenje.

DOGODKI

Izobraževalni center Kadring, Industrijska cona Impol, Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica, 17.3.2016, 24.3.2016, 31.3.2016, 21.4.2016, 5.5.2016, 12.5.2016, 19.5.2016, 2.6.2016, ob 10.00
Izobraževalni center Kadring, Industrijska cona Impol, Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica, 22.3.2016, 29.3.2016, 5.4.2016, ob 11.00
KAKO - Kadrovska konferenca
Zreče, 10.11. - 11.11.2016
Se vidimo prihodnje leto?
Več dogodkov

NEWSLETTER